Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

SOP Работно време и графици

DEPARTMENT/ AREA: Всички отдели
SERVICE/TASK: Работно време и достъп до хотела
STANDARD: Работа по установен график
 • Графиците,ежедневните почивки, както и работата извън работно време се планират.

 • Служителите са длъжни да се явяват на работа на време и в напълно окомплектована униформа, на мястото на което са по график.
 • Служителят е длъжен да се представи на своя пряк ръководител.

 • Ако по някаква причина служителят не може да се яви на работа, то той е длъжен незабавно да уведоми своя пряк ръководител.
 • Преди началото на всяка смяна служителят следва собственоръчно да се запише в присъствен лист.

 • Служителят е длъжен да уведоми своя пряк ръководител, а ако той в момента не е в обекта уведомява своите колеги за всяко напускане на работното място!
 • След края на работната си смяна, служителят следва да уведоми своя  пряк ръководител, че напуска работното място.

 • Размотаването на служители в хотела по време, когато не са на смяна е забранено.

 • Достъпът до хотела става само и единствено през служебния вход и изключения не се допускат.

 • Ползването на всички  заведения от служителите извън работно време е забранено.

 • Нарушения на установения ред се санкционират!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg