Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

SOP Начин на поведение

DEPARTMENT/ AREA: Всички отдели
SERVICE/TASK: Начин на поведение
STANDARD:  Създаване на положителен имидж на хотела посредством правилно поведение на служителите

Общи начини на поведение

 • По принцип адекватно  поведение е задължително!
 • Непочтеност и подронване престижа и авторитета на гости няма да бъдат толерирани.
 • Подвиквания, крясъци,груби жестове са абсолютно забранени във всички помещения на отдела.
 • Внимание към госта и стремеж за пълно удовлетворение на неговите нужди.
 • Професионално отношение към всички гости на хотела и колеги.
Стойка на тялото
 • Стойката на тялото следва да е изправена.
 • Не се подпирайте на маси,столове, бар или друго.
 • Служителите следва да имат позитивно излъчване и да демонстрират готовност да помогнат на госта.

Езикът на тялото

 • Винаги използвайте отворени към госта жестове!
 • Преценявайте  до каква степен може да доближите госта!
 • Усмихвайте се. Усмивката показва вашето положително отношение към госта!
 • Не стойте с вдървени и неестествени пози!
 • Поддържайте визуален контакт с госта!
 • Когато се движите ходете изправени и с уверена походка!
...................................................................................................................................................................................
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg