Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Загубени вещи

SOP Загубени вещи
DEPARTMENT/ AREA: Всички отдели
SERVICE/TASK: Загубени вещи
STANDARD: Процедиране при намиране на загубени вещи

 

Всяка намерена загубена вещ на територията на хотела следва да бъде предадена на рецепция.


Забравени вещи в ресторанта, лоби бар, спа център се предават незабавно на рецепция.


Вещите се записват в специална за целта книга и се съхраняват в специален за целта шкаф.(помещение)


Вещите се връщат на госта след, като сме се уверили, че именно той е техен собственик. За целта искаме описание на самата вещ от госта. Предаваме вещта  срещу подпис в книгата за загубени вещи.


За непотърсени вещи в срок от 2 месеца се взима решение от мениджмънта на хотела


Всяко неспазване на тези правила се счита за опит за присвояване на чужда собственост !
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg