Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Взимане резервация за ресторанта

SOP Взимане на резервация за ресторанта

Поздравете госта. Назовете го по име ако го знаете.

Слушайте внимателно какви са желанията на госта.

Запишете си следните бележки:

  • Име на госта
  • Дата на резервацията
  • Час на резервацията
  • Брой гости
  • Телефон за обратна връзка        

 

Попитайте госта за предпочитания.

Попитайте госта дали има повод за събитието, но не бъдете настоятелни, ако той не желае да сподели.

За резервации над 8 души поискайте гаранция.

За резервации над 10 човека предложете меню за тяхно удобство.

 

Повторете записаната информация пред госта и му благодарете за направената резервация.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg