Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Say and Never say

Say and Never say
За хората работещи в хотелиерския бизнес, контакта с госта е ежедневие. Ето защо от съществено значение е, служителите да имат правилен изказ, създаващ положителен имидж на обекта. В примерите, които следват по долу е показано, как трябва да се обръщаме към нашите гости в различни ситуации, показвайки загриженост и добро възпитание!
Say and Never saySay & Never Say

  •         Say: Sir or Madam instead of Hi man how are you today?
  •         Say: May I help you sir? instead of What do you want?
  •         Say: Excuse me Sir or I beg you pardon instead of Whaaaat?
  •         Say: I'm going to relate you to someone, who will be able to help you! instead of : I don't know this is not my department.
  •         Say: With pleasure instead of OK.
  •         Say: Please instead of WE NEED

... Today, a 10-years old boy went up to me and said " May I please have a cigarette? I cant believe kids this age are already so polite!

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg