Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Управител отдел Храни и Напитки – F & B manager

За управителя  на отдел Храни и Напитки няма два еднакви дни. Често се случват непредсказуеми ситуации и винаги има някакви проблеми за разрешаване. Позицията обхваща безброй отговорности и е сред най-стресовите  в хотела. Ето защо е изключително важно да имате човек, който тежи на мястото си, разбира от работата си, умее да изгражда и цени екипа си и е лоялен към фирмата. За управителя  свръхнатоварванията са ежедневие. Той носи отговорност за гладките операции в поверения му отдел, дори и когато спи! 
F&B мениджър в хотела

За да бъде успешен в своята работа той задължително трябва:

·         Да бъде отговорен изцяло отдаден на работата си
·         Да се осведомява на време относно всичко касаещо неговата работа
·         Да планира действията си
·         Да делегира задачи на правилните хора
·         Да умее да поставя приоритетите на първо място
·         Да бъде способен да предвижда проблемите, преди да се появят
·         Да бъде  конструктивен в  критиката към служителите
·         Да дава личен пример чрез своето поведение и усърдие. 

Изграждането на екип  започва с  наемането на подходящи хора, обучението им, поставяне на подходящите за тях позиции  и делегиране на отговорности. Управителят не е свръх човек и не би могъл да се справи сам. Поемайки върху себе си всички задачи, бързо ще амортизира своята ефективност. Ето защо той трябва да разчита на екипа си, да може да делегира задачи, без да освобождава себе си от отговорност!  Добрият управител никога не прехвърля вината върху служителите си, когато нещо се обърка. Той трябва да намери бързо и ефективно решение, което удовлетворява всички участващи страни. Анализите ще прави по-късно. Уважавайки своите служители, изслушвайки мнението им, показвайки им че ги цени, той се превръща в естествен лидер и хората му ще го последват във всяко начинание.

Тодор Тодоров 2020
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg