Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Room rate classification - ценообразуване на стаите в хотела

Room rate classification - ценообразуване на стаите в хотелаЦенообразуването на хотелските стаи е сложен и динамичен процес изискващ задълбочен анализ на пазарната среда, съобразен с търсенето и конкуренцията. За да се използват максимално всички възможни ниши за продаване е необходима гъвкава ценова политика. Тук с няколко думи ще се спрем на различните „рейтове”(цени), с които се оперира в хотелите по светa.


 "Тhe old Revenue Management mantra of Right Rate/Right Date"

                                      

Rack rate

Най-високaта цена на която смятате, че може да продаде дадена стая през най-продаваемия ден. Тя се прилага в случаи, когато клиента контактува директно с хотела  без посредничеството на тур-оператор или онлайн агенция. Тази цена е подходяща например, когато госта пристига през нощта. Използва се като база  за начисляване на различни отстъпки. Това обикновено е цената която се излага  на информационното табло на рецепция  и в хотелската папка в стаята.

Walk in

Този рейт е приложим за случайни клиенти. Това са хора без резервации, които не познават в детайли цените на пазара.

В някои хотели, той е на същата ставка, като Rack Rate. Тази цена подлежи на договаряне с клиента и върху нея могат да бъдат правени отстъпки.

BAR (Best available rate)

"Най-добрата цена"  - определя се  като гарантирано най-ниска  цена  на разположение на широката общественост, която не изискват предварително плащане и не налага санкции при  анулиране  различни от тези, които се налагат при нормална политика за анулиране.

Повече от 90% от хотелите по света използват този гъвкав метод за своето ценообразуване. Тази цена може да се променя дори всеки ден в зависимост от търсенето. Понякога предлагани промоции генерират по ниски цени и това до известна степен противоречи на дефиницията на този рейт. Наличието на отстъпки, които се предлагат без ограничение, води до още по ниски нива на предлагане. С  оглед да се генерира най-добър RevPAR(приход от налични стаи) и да се поддържа реален BAR трябва да се спазват следните основни правила:

1.BAR трябва да бъде най-ниската цена за дадена стая – без изключения и маркетингови уловки.

2.Цена която да отговаря на търсенето на пазара.

3.Цената трябва да кореспондира с предлаганата услуга.

4.Да бъде съобразена с действията на конкуренцията.

 

Corporate rate

Корпоративните клиенти често са основен генератор на постоянни приходи, както от нощувки, така и от мероприятия в хотела. В качеството си на редовни гости те ползват договорени отстъпки от Rack rate. По принцип политика на големите хотелски вериги е да имат официален  Corporate rate, но въпрос на споразумяване  е все пак да бъдат постигнати и допълнителни отстъпки. Договореностите в споразуменията между хотела и корпоративниия клиент  са конфиденциални.  

Weekend rate

Офертите са приложими най-често в градските бизнес хотели, където в края на седмицата заетостта спада значително и с цел привличане на клиенти цената може да падне дори и под 50% от Rack rate. Тя ще бъде различна, ако за уикенда има предплатени пакетни цени или промоции.

Group rate 

Тези цени обикновено са въпрос на договорености с тур-операторите. Групите обикновено ползват пакетни цени в които са включени и допълнителни услуги и изхранвания. Поради тази причина, като отчисление за хотела остава една част от постъплението, а друга част се алокира към F&B и SРА център.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg