Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Ревеню показатели-The 4 C’s of Sheryl E. Kimes

В тази публикация ще разгледаме Четирите "С" на Шерил Е. Каймс (The 4 C’s of Sheryl E. Kimes) или едни от най-важните показатели в ревеню мениджмънта: Календар (Calendar), Часовник (Clock), Капацитет (Capacity) и Цена (Cost).
Увеличаването на приходите в хотела е в пряка зависимост от анализирането на информацията  и вземането на правилните решения.


Ревеню показатели-The 4 C’s of Sheryl E. KimesКалендар
 (Calendar): Всяка дата или период има определено ниво на търсене и това определя до голяма степен заетостта на нашия хотел. Поради тази причина е важно да изградим така наречения „календар на търсене“, съобразявайки се с национални празници, специални събития, почивни дни и т.н. Тези данни ще ни помогнат при образуването на цените в дните с повишено търсене и адекватни пазарни цени в дните с ниско търсене.

Часовник (Clock): – времето е важен фактор, когато става въпрос за продажба на хотелски стаи. Чрез този показател ние оптимизираме продажбите към конкретна дата. Непродадената стая е пропусната печалба за хотела. Не можем да я складираме и да я продадем утре. Планирането на продажбите и използването на инструменти като: Early birds –Ранни записвания” и “Last minute – продажби в последната минута” ще повишат приходите на хотела.

 

Капацитет (Capacity): капацитетът на нашият хотел е броят стаи с които разполагаме. Както вече знаем, стаите са „нетраен“ продукт и непродадената днес стая е загубена стая. С използването на някои стратегии, можем да превърнем иначе фиксирания капацитет на хотела в не чак толкова фиксиран. Можем да използваме инструменти като: „контрол на престоите“ и „контролиран оувърбукинг“.

 

Цена (Cost): цената на която се продава определена стая е може би най-важният аспект от стратегията за увеличаване на приходите на нашият хотел. Повечето клиенти са чувствителни що се касае до цените, ето защо е важно да изградим добра  и гъвкава ценова стратегия за да можем да постигнем желаното увеличаване на приходите.

 

Увеличаването на приходите в хотела е в пряка зависимост от анализирането на информацията, която ни дават тези 4 показатели.


Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg