Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Ревеню показатели-The 4 C’s of Sheryl E. Kimes

В тази публикация ще разгледаме Четирите "С" на Шерил Е. Каймс (The 4 C’s of Sheryl E. Kimes) или едни от най-важните показатели в ревеню мениджмънта: Календар (Calendar), Часовник (Clock), Капацитет (Capacity) и Цена (Cost).
Увеличаването на приходите в хотела е в пряка зависимост от анализирането на информацията  и вземането на правилните решения.


Ревеню показатели-The 4 C’s of Sheryl E. Kimes

Календар (Calendar): Всяка дата има определено ниво на търсене и това определя от голяма степен заетостта на нашия хотел. Поради тази причина е важно да изградим така наречения „календар на търсене“ където имаме в предвид фактори, като специални събития в зоната, празници, почивни дни и т.н. Тези данни ще ни помогнат при образуването на цените в дните с голямо търсене и също така при поставянето на адекватни цени в дните с ниско търсене за да не останем извън пазара.

Часовник (Clock): Тук става дума за датата в която се реализира дадена резервация. Използвайки информацията от минали сезони, можем да реализираме проучвания за да знаем поведението на клиентите и с това да планираме бъдещи ценови стратегии. Например можем да поощряваме клиентите с намаления за ранни резервации.

Капацитет (Capacity): капацитетът на нашият хотел е броят стаи с които разполагаме. Както вече знаем, стаите са „нетраен“ продукт и непродадената днес стая е загубена стая. С използването на някои стратегии, можем да превърнем иначе фиксирания капацитет на хотела в не чак толкова фиксиран. Става дума за „контрол на престоите“ и „контролиран оувърбукинг“.

Цена (Cost): цената на която се продава определена стая е може би най-важният аспект от стратегията за увеличаване на приходите на нашият хотел. В актуалната икономическа ситуация, клиентите са много чувствителни на цените, затова е важно да изградим една добра ценова стратегия за хотела за да можем да постигнем желаното увеличаване на приходите.

Контролирайки тези показатели и използвайки получената информация можем да постигнем доста по-добри резултати за нашият хотел и да увеличим приходите си.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg