Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Контрол на престоя – повече приходи за хотелa

Контрол на престоя – повече приходи за хотелa

Контролът се състои в управление на престоя на клиентите с помощта на минимум и максимум нощувки и/или спиране на пристигания на клиенти в определени дни. Тази техника се използва и при така наречения “displacement” или изместване на търсенето, особено при получаването на групови резервации, които могат да провокират върховa  заетост на хотела в определени дни и с това да попречат на резервирането на по-дълги престои от други клиенти.

Например, нека предположим, че в определен ден ни oстават само няколко свободни стаи, защото пристига група от 40 човека за една нощ. Поставяйки ограничение на пристиганията за този ден, можем да предотвратим резервирането на още стаи за една нощ, пристигащи в същият ден в който и групата, без да спираме продажби. В този случай, клиентите не могат да правят резервации започващи на този ден, но могат да правят резервации „минаващи“ през този ден. Така увеличаваме заетостта не само в определения ден, но и в дните преди и след тази дата.

Разбира се, взимайки  предвид ограниченият брой свободни стаи за въпросната дата, трябва да увеличим цената, за да се възползваме максимално от и без това малкото останали ни стаи. Покачването на цената само по себе си ограничава резервирането на стаи само за една нощувка за въпросният ден (така че може да не е нужно да ограничим пристигането в този ден).

По друг начин обаче стоят нещата с по-дългите престои, тъй като високата цена в един определен ден се компенсира от по-ниските цени за останалите дни и образувалата се средна цена е поносима, дори в много случаи по-ниска от тази на преките ни конкуренти.

Тази техника може да се прилага и при дати със специални събития, празници и специални дати, които могат да доведат до върхове в заетостта. Така се възползваме по максимален начин от високото търсене и постигаме повече приходи за хотела.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg