Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Инструменти за управление на приходите в хотел: Ценова матрица

За да продава успешно, всеки хотел трябва да използва гъвкава ценова политика съобразена със силните и слаби сезони, натоварените месеци, уикендите и така нататък. Селс мениджърите прибягват до използването на различни техники за  да продават скъпо или евтино, в зависимост от търсенето и заетостта през съответния период.

Ефективен инструмент за управление на приходите е така наречената  ценова матрица. Тя съдържа  ценови нива  BAR (Best Available Rate), които се предлагат при различните степени на търсене.

При съставянето на ценовата матрица се имат в предвид следните критерии:
-Ценови пунктове (БАР нива) са съставени по смисъла на очакваното ниво на търсенето (от високо към затруднено  за всеки сезон)
- Не се препоръчват повече от 12 нива БАР
 -Свиването на цените от едно бар ниво към следващо е нещо много важно и трябва да е добре обмислено.

Ето един пример за ценова матрица:

Инструменти за управление на приходите в хотел: Ценова матрица

За да се определи какви цени са подходящи за всяко ниво ще помогне, ако се анализират цените, които най-добре продават разгледани по дистрибуционни канали, месеци и видове. По този начин няма да се пропускат възможни ценови нива.
Например, ако разгледаме продажбите на хотел в таблицата долу, ще забележим, че има високи продажби на нощувки пласирани на ценово ниво 6. В тази ситуация може да бъде ефективно да се премине по-рано към БАР 5 и да се продава на малко по-висока цена, или ако търсенето не поддържа такива цени да се приложи БАР от 85.00 лв., за да може да се улови пък това търсене.
В тази ситуация добре би било да се
преобразува частично търсенето за БАР 2 на 130.00лв.

Инструменти за управление на приходите в хотел: Ценова матрица

Както сами се убеждавате от посочените примери ясно дефинирани  възможности могат да се наблюдават само, ако се работи с БАР нива, а не просто промяна на цените в хотелската софтуерна система.
Анализирайки
развитието на различните нива на търсене, ще ви се удаде възможност да  разработите гъвкава и ефективна  ценова схема за продажбите в хотела. Ще разполагате с един наистина мощен инструмент за управление на приходите.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg