Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

SOP Front office-Начин на поведение

Департамент: Фронт офис

Тема: Осигуряване на ефективно и любезно обслужване на гостите  24 часа в денонощие 7 дни в седмицата. Наблягане върху основните правила и стереотипи на поведение, формиране позитивно мислене и желание да бъдем в услуга на гостите.

Цел: Стандартна процедура имаща за цел изграждане на правилен начин на мислене и поведение на служителите на работното място.

SOP Front office - Начин на поведение
 • Винаги установявайте зрителен контакт, когато комуникирате с гостите!
 • Дори когато сте заети с друга работа, покажете на госта с поглед че сте го забелязали!
 • Поздравявайте ввички гости и колеги с усмивка!
 • Обръщайте се към госта с неговото име привсяка възможност!
 • Когато гост ви помоли да го упътите – бъдете отзивчиви!
 • Никога не казвай на госта, че сте уморени след дълъг работен ден или искате приберете вкъщи!
 • Никога не дискриминирайте хората, независимо от тяхната националност, раса, религия, цвят на кожата, пол, възраст или външен вид!
 • Поддържайте работното си място спретнато и чисто!
 • Старайте се да запазвате самообладание във всички ситуации!
 • Никога не показвайте неприязън към госта!
 • Изслушвайте молби и оплакванията на гостите внимателно, ако е нужно записвайте детайлите , не спорете с госта и на го прекъсвайте!
 • Предложете на госта алтернатива ,но не обещавайте невъзможното!
 • Не давайте обещания ,които са извън вашите правомощия!
 • Убедете се че това което правите за гостите е постигнало добри резултати!
 • Винаги докладвайте за инциденти на преките си ръководители!
 • Водете ежедневни записи за всяка информация имаща отношение към обекта и бизнеса!
 • Помнете! ВИЕ сте лицето на хотела и изграждате първото впечатление за него!
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg