Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

SOP Check-out procedure - Напускане нахотела

SOP Check-out procedure - Напускане на хотелаДепартамент: Фронт Офис


Тема: Check Out procedure – Напускане на хотелските гости


Цел: Да се осигури приветлив,бърз и ефективен Check-out на хотелските гости 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
  • Когато гостът приближи рецепция усмихнете се  и установете зрителен контакт, независимо дали вършите нещо друго в момента.

  • Поздравете госта по име и попитайте с какво можете да бъдете полезни.


  • След като госта заяви желанието си за напускане проверете в системата по неговото име или номера на стаята за дължими суми към хотела.


  • Попитайте госта дали има неначислена консумация от мини бар и ако да –начислете я.


  • Ако мониторът на вашия компютър позволява това – завъртете го с лице към госта и му покажете  неговата сметка и обяснете всяка сума в нея. Ако не можете да покажете на монитора прочетете на глас сметката и попитайте госта дали всичко е наред.


  • Издайте фактурата и финализирайте плащането.


  • Маркирайте стаята в системата като освободена.


  • Попитайте госта дали всичко е било наред по време на неговия престой.


  • Попитайте госта дали желае да му извикате такси и извикайте пиколото за да помогне за багажа.


  • Благодарете на госта за това че е избрал вашия хотел, пожелайте приятен път и  изразете желание той отново да бъде ваш гост.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg