Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

SOP стандартна процедура за боравене с багаж

SOP стандартна процедура за боравене с багаж
Департамент: Фронт офис

Тема: Стандартна процедура за боравене с багаж на хотелски гости

Цел: Осигуряване на ефективно и любезно посрещане на гостите, правилно боравене и съхранение на багажа- 24 часа в денонощие 7 дни в седмицата.

Пристигане на гости

Задължение на пиколото  е да асистира на госта веднага след неговото пристигане, отваряйки вратата на колата, при нужда да помогне на госта да слезе и разбира се да се погрижи за багажа. В следващите редове са описани стъпките на действие при пристигане и съответно изпращане на госта.

 • Поздравете госта  - например: Добре дошли в хотел София, аз съм Михаил, мога да помогна за багажа ви.
 • Вземете багажа от багажника – уверете се, че сте взели всичко, което трябва и нищо не липсва.
 • Попитайте любезно госта за неговото име, не настоявайте, ако той не желае да го каже.
 • Придружете госта до рецепцията.
 • Информирайте госта, че ще се погрижите за неговия багаж.
 • Ако стаята на госта вече е определена, занесете багажа в нея, ако все още не е готова, етикирайте го надлеждно и го оставете на съхранение в багажното отделение.
 • Когато стаята е готова доставете багажа в нея. Поставете го на опеделеното за тази цел място.

При заминаване на гости

 • Вземете багажа от стаята на госта.
 • Опитайте се да водите обичаен разговор с госта по пътя надолу: Г-н Петров - надявам се, че сте останал доволен от престоя при нас. Ще желаете ли да ви поръчаме  такси до летището?
 • Ако гостът пожелае багажът да остане за известно време в хотела, етикирайте го надлежно – име на госта, номер на стаята, дата и час на поставяне.
 • Ако гостът  напуска хотела веднага  –  занесете багажа до изхода на хотела непосредствено след приключването на процедурата по напускане. 
 • Ако таксито вече чака – качете внимателно нещата в багажника на колата.
 • Пожелайте приятен път и уверете госта, че ще се радвате отново да посети хотела ви.

Багажното отделение

 • Багажното помещение трябва винаги да бъде винаги чисто и подредено.
 • Залата за багаж трябва да бъде оборудвана с удобни рафтове и разделена поне на две части – за багаж на пристигащи и за заминаващи. Ако има багаж оставен за по дълъг период, то той трябва да бъде обособен отделно.
 • Помещението трябва винаги да бъде сухо.
 • Багажът на гостите не бива да бъде продължително изложен на пряка слънчева светлина.
 • Стаята за багаж трябва винаги да бъде заключена. 

Процедура

 • Единствено отговорните служители имат достъп до багажното помещение.
 • Не оставяйте гостите сами в стаята за багаж.
 • Всеки багаж трябва да се маркира с етикет.
 • Попитайте госта за чупливи предмети – в случай, че има такива – поставете етикет „Чупливо” на видно място.
 • При наличие на бързо развалящи се  продукти – съхранете ги хладилник в кухнята.
 • Напомнете на госта да не оставят в багажа си ценни предмети:бижутерия, телефони, портфейл и т.н.)
 • Водете редовно дневник за всеки приет багаж.
Тодор Тодоров 2015
Сподели
Гост 1 Ноември 2016г.
ей... Митак... евала...
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg