Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

SOP - Взимане на резервация за нощувки

Департамент: Фронт офис

Тема: Стандартна процедура при взимане на резервация за нощувка в хотела

Цел: Осигуряване на ефективно и любезно обслужване на гостите при приемане на резервация 24 часа в денонощие 7 дни в седмицата.


С взимането на резервация хотела се ангажира към гостите помайки обещание да ги настани на договорени цени и условия. Ето защо към приемането на самата резервация следва да се подходи отговорно и да се спазва стриктно установената стандартна процедура.

SOP - Взимане на резервация за нощувки
 1. Попитайте госта за датата на пристигане и датата на заминаване.
 2. Проверете в хотелската система дали датите са свободни и какво може да предложите на госта.
 3. Пристъпете към създаването на резервацията.
 4. Запишете пълните имена на заявителя на резервацията.
 5. Въведете датите и броя нощувки.
 6. Въведете броя на гостите.
 7. Запишете имената на гостите, които ще ползват стаите.
 8. Ако гостите са представители на фирма или организация въведете името и.
 9. Въведете типа стая.
 10. Запишете  в системата ако госта има специални  или допълнителни изисквания по отношение на стаята.
 11. Изберете ценова тарифа по която ще бъде заплатена нощувката.
 12. Уточнете начина на плащане.
 13. Ако резервацията ще бъде гарантирана с кредитна карта вземете номера на картата за авторизация.
 14. Информирайте госта за политиката на хотела при отказване на резервацията.
 15. Повторете на госта данните, които сте въвели в системата и го попитайте, дали всичко е записано правилно.
 16. Запишете резервацията в хотелската програма и съобщете на госта номера на резервацията.
 17. Изпратете потвърждение по мейла за направената резервация.
 18. Благодарете на госта за направената резервация.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg