Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Overbooking - приемане на свръхрезервации в хотела

Overbooking - приемане на свръхрезервации в хотела
Рентабилността на хотелите до голяма степен зависи от рационалното използване на капацитета. Поведението на гостите, в смисъл търсене на предлагани нощувки и продължителност на престой са трудно предвидими. Ето защо приемането на свръх-резервации позволява по-добро разпределение на ресурсите и оптимизиране на продажбите. Хотелите се застраховат правейки повече резервации, отколкото позволява техния капацитет, за да се предпазят от загуби.
Опитният мениджър управлява  движейки се по ръба на бръснача, вземайки гъвкави, рационални и адекватни решения. От опит знаем, че не всички резервации, било то потвърдени или непотвърдени, в крайна сметка се реализират в предоставена и съответно заплатена услуга. Една  от най-трудните задачи при управлението на хотела е справянето с непредвидима природа на клиентите. Ето защо за повечето съвременни мениджъри смятат "Overbooking"  за напълно оправдан риск.
Овърбукинг е едно от основните понятия в "Revenue"мениджмънта. Факт е, че  хотелите редовно  поемат резервации за повече гости, отколкото са наличните стаи с презумцията, че един или повече гости може да прекратят или съкратят своя престой или гарантирана резервация ще отпадне в последния момент. Това определено носи повече приходи за хотела - стаята на практика бива продадена 2 пъти за съответната нощувка.
Дублирането на резервации може да има както положителни, така и отрицателни въздействия. От една страна, то дава възможност да не отказваме на гости предоставяне на услуга, да уплътним заетостта, оптимизираме продажбите и увеличим приходите, но от друга страна, може да доведе до неприятни ситуации, компенсации за гости, които не могат да получат заявените услуги и дори загуба на редовни гости за хотела.
Освен очевидните финансови разходи, настъпили в случай на пренасочване на гости, това може да струва и влошена репутация на хотела, изгубване доверието на клиента и неговата лоялност. И не на последно място да не забравяме, че така наливаме вода в мелницата на нашите преки конкуренти за своя собствена сметка.

Потребителите на практика се оказват незащитени от това дублиране, но въпрос на морал и престиж е хотелът поел резервацията, да направи всичко възможно, за да настани госта и в краен случай, да предложи трансфер в друг хотел от същата категория, отговарящ на изискванията на госта, като осигури и транспорта до там. Ако цената на стаята в новия хотел надхвърля договорената, тогава разликата би следвало да се поеме от хотела приел резервацията. Разбира се тук следва да направя уточнението, че говорим за потвърдени резервации. При непотвърдена резервация, следва да се процедира според случая - например редовен гост не бива да бъде оставен без адекватна алтернатива, защото това може да доведе до загубването на този гост за в бъдеще.
Сподели
Гост 7 Декември 2013г.
Масова практика по хотелите в Слънчев бряг, често гостите пристигат и няма къде да отседнат и се налага да бъдат местени в последната минута
Гост 6 Януари 2014г.
Елате в Банско в хотел Флоримонт- сега Гранд хотел Банско и ще видите чудо на чудесата...
Гост 22 Февруари 2017г.
Никой уважаващ се себе си човек няма да отиде в Слънчев бряг на почивка това е анти място шумно, мръсно и т.н.
Гост 29 Септември 2017г.
Нормално...е да има овърбукинг...иначе сме на загуба...
Гост 4 Декември 2017г.
За да избегнем нуждата от овърбукинг ние задължително искаме депозит от гостите като им даваме кратък срок за плащане. Никога не сме имали Overbooking и никога заетостта ни не е била под 92-93 % през пиковия период. От тези 7-8 % стаи, които остават празни, са платени поне с депозит резервации, които не са успели да дойдат и останалите 3,5 - 4 % са стаи които са останали празни за по 1-2 нощувки и въпреки голямото търсене никой не е пожелал точно тези конкретни дати.
Ако тръгнем да приемаме повече резервации от колкото имаме и не искаме да се предплатят предварително едно че няма как да постигнем по-голяма заетост и друго че когато пък пристигнат всички неустойките които трябва да платим ще увеличат допълнително загубите.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg