Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Фронт офис мениджър - лицето на хотела

от Тодор Стефанов

Фронт офис мениджър

Фронт офис отделът е визитната картичка на хотела, оставяща първото и последното впечатление у хотелските гости и единствено  перфектното му функциониране гарантира най-високата степен на удовлетвореност. Рецепцията е мястото, където може да се получи всякаква информация и да се координират всички дейности по настаняване и обслужване на гостите по време на техния престой.

Ето защо Фронт Офис Мениджър е длъжност, която олицетворява в себе си наименованието Хотелиер. Той е този, който създава, следва и контролира изпълнението на процедурите по обслужване на гостите, осъществява комуникация по хоризонталата и вертикалата в  хотела – между отделните звена, доста често между звената и клиентите, и дори между самите клиенти.  Освен с релевантното образование той трябва да бъде:

 • с висока обща и професионална култура
 • дисциплиниран
 • бърз и сръчен
 • усмихнат, внимателен, учтив, отзивчив
 • с толерантно отношение към гости и колеги
 • наблюдателен, находчив, тактичен, сдържан
 • коректен, отдаден на работата си и отговорен
 • с добра оперативна памет
 • с възпитани маниери
 • техническо ниво на компетентност над средното.
 • представителен, с правилна стойка и походка

 

Такива качества трудно се намират в един човек, но със сигурност най-добрите в бранша ги притежават.

В своята дейност Фронт Офис Мениджъра задължително е в тесни отношения с отдел маркетинг и продажби. Съвместно с тях той дефинира предлаганият туристически продукт и задължително участва в ценообразуването на предлаганите услуги. Комуникацията с Хаускипинг, F&B, Секюрити, Технически отдел е ежеминутна. С други думи това е човекът, който трябва винаги да е на бойното поле, да познава в най-малки детайли хотела, служителите, доставчиците и да има отговор за всичко...Формиране на екип

Фронт офис мениджър

Една от основните функции на фронт офис мениджъра е изграждането и поддръжането на екипа. При сформирането, от него се очаква да зададе формат,  принципи и структура на функциониране, ценности.  На следващия етап трябва да очаква, че екипът ще подлага на съмнение способностите му за преценка и за вземане на адекватни решения. Тогава той трябва да покаже последователност в преследването на целите и спазването на принципите, които иска да наложи. Kогато подчинените видят, че това дава резултат, те постепенно ще приемат дадения начин на работа и ще се идентифицират с него.

В “зрялата” фаза на екипа, неговите членове вече влагат енергията си повече за ефективно изпълнение на работата, отколкото за вътрешни борби. Очаква се, че на тази фаза екипът познава и приема недостатъците на членовете и лидера си и се фокусира върху използването на силните им страни, като по този начин се увеличава градивната енергия и се постига синергия. Зрелият лидер управлява този процес, като насърчава всеки член в развитието на силните му страни, което не означава непременно конкуриране между лидера и подчинените и заплаха за неговия авторитет.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg