Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Пиколо в хотела

Пиколо в хотела

Да бъдеш пиколо в хотел е една чудесна възможност да започнеш своята кариера в този бизнес, да обикнеш професията хотелиер, да натрупаш безценен опит, както по отношение на естеството на работата, така и в много други аспекти - работа в екип, колегиалност, отношение към гостите, справяне с различни необичайни ситуации и така нататък. Не са един или два примерите, когато хора, които са започнали кариерата си от това стъпало са достигнали до най-високи постове – дори генерален мениджър.

Основни задължения и отговорности

Пиколото често е първият човек, с когото пристигащите гости имат пряко взаимодействие и създава първото впечатление за хотела. Ето защо общоприето очакване е той да бъде отзивчив и любезен, винаги на разположение и в полезрението на госта. От тук произлиза и неговото приоритетно задължение- да бъде в услуга и помощ на хотелските гости.

  • Посрещане на гостите още преди да са влезли в хотела
  • Помощ с разтоварването и занасянето на техния багаж до стаите
  • В стаята пиколото показва от къде се включва осветлението, климатика, телевизора и др.
  • Ако е нужно помага се на госта с придърпването на завесите в стаята.
  • Ако госта е с малък багаж и не желае асистенция, пиколото извиква асансьора и упътва госта как да стигне до своята стая.
  • Ако гостите поискат допълнителни елементи, като например допълнителни възглавници или дъска за гладене - пиколото може да ги достави или да придвижи заявката до отдел хотелско домакинство.
  • В някои хотели пиколото се грижи и за паркирането на автомобила на госта.


Допълнителни задължения

Когато не е ангажиран с подпомагане на гостите, пиколото се включва в различни дейности, като например: поддържането на чистотата на работното място и пред хотела, почистване на сняг, поддържане на огъня в камината.

Повечето големи хотели имат персонал по поддръжката, но когато те не са на смяна пиколите поемат и задължението да извършват дребни ремонти, като например подмяна на електрическа крушка, смяна батериите на дистанционно управление и други.

Често се възлагат и задачи, като например занасяне на адресните карти до полицейското управление и други. Основните и допълнителните задължения на пиколите се определят от мениджмънта на хотела в SOP(Стандартна процедура). Попълването на ежедневен чек лист, както и воденето и следенето на записи в Log book гарантират качество на обслужване и уплътняването на работното време.


Консиерж услуги

Гостите на хотела често питат пиколото за удобствата на хотела, работното време на ресторанта, къде се сервира закуската, началния час на събития. Пиколото трябва да е запознат с всички аспекти на услугите на хотела за да може да отговори въпросите на гостите адекватно и точно. Той трябва да познава околното пространство, възможностите за транспортиране, най-близката аптека или магазин за вещи от първа необходимост.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg