Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Правилото на сервитьора - The waiter rule

Чували ли сте някога  за „правилото на сервитьора -  the waiter rule Това е един от постулатите, които William H. Swanson застъпва под номер 32 в своите „Неписани правила на мениджмънта”.

Правилото на сервитьора - The waiter rule

Правилото е кратко и простичко: "Човек, който се държи добре пред вас стараейки се да ви се хареса, но е груб към сервитьора или друг обслужващ персонал – не е добър човек!

Това правило никога не греши!!! Много мениджъри и изпълнителни директори са се възползвали от него в опита си да разберат, доколко кандидатите за работа са подходящи за съответната длъжност. 


Според Доналд  Тръмп:

  1. Правилото на сервитьора е разбираемо
  2. Лесно приложимо
  3. Работещо  - винаги дава точен резултат


Изводът е: трябва да бъдем внимателни с хора, които променят своята ценностна система според ситуацията и се ръководят в своето поведение с хората, в зависимост от техния социален статус.


 "Бъдете особено предпазливи по отношение на тези, които са груби с хората и ги възприемат в подчинени роли." (William H. Swanson)

превод Тодор Тодоров
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg