Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Позитивно мислене

Позитивното мислене" е ключов фактор за развитието на всяка фирма. Единствено то осигурява служители отдадени на работата и загрижени за общия успех. Ето защо работата в тази насока трябва да започне още от първия работен ден,  да бъде перманентна и последователна, да гради ежедневно положителен климат, създавайки  идеални условия на работната среда.

Позитивно мислене

Служителите с негативно мислене  вършат  своите задължения без удоволствие и не изпитват удовлетворение от свършената работа. Те поставят на изпитание уменията на мениджъра да управлява своя екип и бизнеса като цяло. Опитният ръководител трябва да умее да преобразува натрупаната негативна енергия в позитивна. Разбира се  най-добрата стратегия е превенцията.

Позитивно мислене
Тодор Тодоров 2015
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg