Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Как да развием своята проницателност ?

Как да развием проницателност ?

Проницателността  не само помага да се направи силно впечатление, с нейна помощ могат да бъдат решени широка гама сложни професионални задачи. Може да се каже, че тя до голяма степен определя ефективността и от професионална гледна точка представлява много важно психологическо преимущество. Проницателността не е самостоятелно качеството, а преди всичко система от ефективни умения. В  много професии тя е задължителен елемент за постигането на положителни резултати – представете си мениджър или управител, който не умее да предвижда трудните ситуации породени от характера на работата и естеството на персонала.

"Всяко управление е преди всичко управление на хора"

Всеки мениджър изразходва около три четвърти от работното си време за комуникация с различни хора: срещи, преговори, доклади, многобройни телефонни разговори, интервюта. Навсякъде трябва бързо да схване същността на проблема, да се вземат предвид психологическите характеристики на партньорите и техните интереси, които често са скрити. За да се  вземе правилното и навременно решение, е нужно да се предвидят потенциалните слабости и психологическите характеристики на непосредствените извършители.

Какви са методите за развитие на проницателни умения?

Развитието на интуитивни умения се подчинява на общочовешки закони, познаването, на които може значително да ускори процеса: добра памет, изострено внимание, аналитичен ум, критично мислене, наблюдение и т.н.

1.Наблюдението е качество, което може постоянно да бъде развивано без никакви ограничения. То е много важно от практическа гледна точка. Човек има нужда от  опознаване на психологията на хората с които си сътрудничи. Тази необходимост в крайна сметка се превръща в постоянен интерес, който се активира и изостря всички процеси на възприятие: внимание, памет, мислене.  Този интерес може да се превърне във  важно професионално свойство на личността, развиване на умение, което може да бъде усъвършенствано непрекъснато. В същото време трябва да се има предвид, че наблюдението - способността да се забележи най-значимото - е важна предпоставка за развитието на проницателност.

2.Не по-малко важно е способността за обработка на информацията - осмисляне на нейното  съдържание, селектиране на същественото от рутинното, абстрактното от обичайното, завоалираното от очевидното. Анализирането на информацията е сред най-ценните умения развиващи човешката проницателност.

От  написаното до тук можем да обобщим следната формула:

Проницателност = Наблюдателност  +  Умение за анализиране


Човек развива своето прозрение трупайки опит в своята област,  чрез постоянно взаимодействие и комуникация с хора в различни и понякога сходни ситуации. Доста често то се основава на типични умствени дейности - сравнение,  класификация, разпределение на общи характеристики, тяхната корелация с характеристиките на поведение и емоционални реакции характерни за определени групи от хора. Обикновено този процес е доста дълъг, труден и субективен, но си заслужава усилията.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg