Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Индексът Kolbe A™

Как да намерим правилния човек, който ще се впише в екипа и ще остане във фирмата дълго време. Всеки мениджър си задава този въпрос, надявайки се да намери правилното решение.

Индексът на Колбе е един необичаен подход, представящ невероятно точна карта на природните инстинкти на индивида и е  надежден инструмент с успеваемост от забележителните  82 %.  

В продължение на 30 години Кати Колбе изследва и тества своята теория, според която инстинктите на индивида му помагат да взима решения и да се справя с различни ситуации, независимо от  индивидуалността, интелигентността или образованието. Според теорията, инстинктите са това ценно качество, което всеки от нас носи в себе си винаги и ни помага да използваме пълноценно времето и енергията си, да общуваме и  действаме ефективно, да имаме свободата да бъдем себе си. Това е един от нашите аспекти, на който можем да разчитаме, че никога няма да се промени.

Индексът Kolbe A™

Единствен по рода си, Kolbe A™ Index измерва човешките инстинкти в четири режима на действие :

fact finder – способността на  хората да търсят интуитивно информацията, дебатират и решават проблемите на база на получената информация.

follow-throughs  - инстинкт за  следване на правилата, плануване, координиране, справяне с графици, организираност.

quick start – инстинкт към нововъведения, поемане на риск, креативност, импровизация.

implementation -  оценка на способността да се прилагат решенията на практика, изграждане и надграждане на умения. 


Индексът на Колбе  ви дава образна картина и яснота върху, способността на индивида за интегриране в екипа и вероятността от възникване на трудности. Адекватното му използване ще ви помогне да намерите правилните служители за правилните места и да подобрите организационната ефективност.
Тодор Тодоров 2015
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg