Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Вашите служители - манипулатори

Превод от руски: Тодор Тодоров

Независимо дали съзнаваме или не, ние всеки ден манипулираме хората около нас, но също така биваме манипулирани от тях. Това са умения, които всеки от нас придобива още от ранна детска възраст, чрез които ние постигаме своите цели.

Например, когато едно дете иска играчката, но майка му не я купува, то започва да плаче и по този начин получава това, което иска. Ако майката се подаде на тази манипулация - това дете със сигурност ще продължи да прилага подобни приоми, след като са така ефективни.


Вашите служители - манипулатори
В следващите редове ще се спрем на няколко примера, в които служителите прибягват до манипулации спрямо своите мениджъри.


Манипулация "Моля, дайте съвет или препоръка"

Служителят иска да изпълни поставената му задача, без да влага много усилия. Какво прави той - отива в офиса на шефа си и го моли за съвет или указания. Ако управителят не разбира манипулативните намеренията на такъв служител, той незабавно дава своето становище и препоръки. Служителят следва съветите - разбира се така, както той ги е разбрал или по скоро, както на него му харесва и ако резултатът не е добър, той лесно намира оправдание и стоварва вината върху своя ръководител. Подобни хора всячески се стараят да не поемат отговорност.


Манипулация "ласкателства и комплименти."

Друг пример за често срещана манипулация са ласкателствата и комплиментите. Някои служители непрестанно възхваляват своя началник – колко е изключително важен, успешен, единствен, незаменим… В резултат ръководителят губи реална представа за себе си, за своя екип, за работната атмосфера. Той развива прекомерно високо ЕГО и в същото време не може да бъде обективен в своите преценки към служителите. Ласкателствата притъпяват неговата способност да отсее искреността от лъжата. Доста често той несправедливо толерира ласкателите, за сметка на останалите.


Слуховете като инструмент за манипулация.

Често някои служители постигнат целите си изкривявайки важна информация под формата на слухове. Повечето го правят просто в свой интерес, но има и такива, за които това е просто забавление или чиста проба невежество. Подобни манипулации понякога могат да окажат деструктивен ефект, ако на тях не се противодейства ефективно.Манипулативни игри

За манипулативна игра говорим, когато има комбинация от различни типове манипулация.

Типичен пример е "Играта на глупака". Манипулатора постепенно и демонстративно признава превъзходство на другите. По този начин  той печели тяхното благоразположение, те не са толкова критични към действията и думите му и се съгласяват и примиряват с всичките му недостатъци и неумения и го носят на гърба си. Той печели доверие, но в момент, когато никой нищо не подозира, той започва да действа... бързо и решително, без да даде никому време за реакция. Сега вече той явно показва своите скрити намерения и ще направи всичко за да получи това, към което се е стремял от самото начало.


Друг интересен пример е „Игра на Флирт".

По време на флирт произтича взаимно влияние, и в крайна сметка се стига до момента, в който единият субект води, а другият следва лидера в тази връзка. Във флирта се използват набор от манипулативни игри, за които човек дори не подозира. Водещият предлага най-малко два изхода от всяка ситуация, а за пасивният не остава нищо друго освен да избере един от предложените варианти. По този начин служителят може тайно да доминира над своя началник ...

Както виждате, всеки би могъл да бъде обект на манипулация. Но има ли начини да се предпазите от манипулативни действия от страна на подчинените ви? Да, има начини. Един от най-важните задачи в защитата срещу всяка манипулация е нейното разпознаване. Правилното разчитане, разкодиране на подобни действия ще ги пресече още в техния зародиш.


Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg