Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Sexual harassment- сексуален тормоз на работното място и дискриминации

Sexual harassmentВ политиката на всеки хотел е заложена забрана за всякакъв сексуален, расов, етнически, възрастов или друг  тормоз от един към друг служител, независимо от заеманата позиция. Такъв  тормоз се счита за сериозно нарушение на правилата на фирмата.

  • Сексуалният тормоз  е проява на дискриминация и е изрично дефиниран, като неприемлив. За такова се счита всяко поведение от сексуално естество накърняващо достойнството и честта, възползването от служебно положение  за получаване на услуги от подобен характер, словесни намеци, провокативни или притискащи физически действия, обещания давани срещу определени условия съдържащи сексуален характер и така нататък. Компанията също така обезкуражава романтични връзки между началници и подчинени, и дори забранява подобни действия.

  • Всички служители в хотела имат еднакви права и задължения. Всеки получава своя шанс за кариера изградена въз основа на лични качества и умения независимо от  етническата принадлежност или раса. Респект и уважение - това е което всеки един дължи всекиму. Обидни квалификации по адрес на колеги или гости не бива да бъдат толерирани, а да бъдат санкционирани с цялата строгост на правилника за вътрешен ред.

  • Възрастта не е порок! Независимо дали служителят е млад кадър, който тепърва навлиза в естеството на работата или е на възраст, която предполага скоро да бъде пенсиониран – отношението трябва да бъде еднакво и да цели  уважение на личността и запазване на човешкото достойнство!
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg