Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Чек лист – съставяне и начин на приложение

Чек лист -иизготвяне и начин на употреба

 

Защо да използваме “Чек лист”  – та ние си знаем работата? Този въпрос ми е бил задаван много пъти, когато съм прилагал този  похват в желанието си да въведа ред.

За да отговорим на този въпрос най-напред е нужно да дадем дефиниция, какво е това “Чек лист” и както се казваше навремето “има ли почва  той у нас?”. 

Чек листът е специално разработен подробен списък с задачи, които трябва задължително да бъдат изпълнени в определен хронологичен ред и отбелязани като извършени в писмена форма, като гаранция за качествено и навременно изпълнение на служебните  задължения. Чек листа служи за доказателство за вина при настъпили проблеми вследствие пренебрегнати отговорности.


Какви са безспорните ползи от ползуването на чек лист:

  •      Очертават се основни правила, касаещи съответното звено - например час на отваряне, затваряне.
  •      Спазва се режим и последователност на работата.
  •      Стандартизира се процеса на работа във времеви измерения
  •      Подобрява се качеството на работа. Избягват се “малките” пропуски.
  •      Персонално търсене на отговорност.
  •      Водене на запис на протичащите ежедневни процеси.
  •      Внася се ред по отношение на поддържането на работното място.
  •      Улесняване работата на прекия ръководител. По този начин той може да ръководи повече звена едновременно.

 

 

В големите хотелски вериги често се използват готови шаблони за създаването на чек листове за всяко едно звено, но управителите на отдели са тези, които следва да преценят до каква степен могат да ги приложат в действие в този им вид. На всички места където съм работил, като управител, се е налагало да създавам чек листовете почти от нулата, използвайки само основната схема. Бих направил сравнение, че това е като да ушиеш риза по мярка за съответния обект. На чек листа трябва да се гледа като на “жив”субект, който непрекъснато се обновява в зависимост от промените, които настъпват в съответното звено или пък са част от промяна на политиката на фирмата като цяло.

 

Как трябва да изглежда един работещ чек лист?

Чек листа трябва да бъде максимално опростен, по възможност да се вмества в рамките на един лист А4. Всяка задача или отговорност трябва да е формулирана с няколко съдържателни фрази и да не се разпростира в многословни изречения. Само по този начин имаме наистина “РАБОТЕЩ” чек лист. Служителят обикновено не отделя много време да чете, а хвърля бърз поглед върху редовете и отмята понякога дори машинално без да мисли. Това разбира се не го освобождава от отговорност - напротив. Сбитият формат концентрира вниманието върху ключови фрази като например: загасване на осветлението, почистване на менютата, измиване на блендера, заключване на склада и така нататък.


 


 Тогорд Тодоров   2011


 

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg