Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Наръчник на служителя

Наръчник на служителя

Ако вече сте направили ориентацията на новите попълнения в екипа, тогава е време да започнете с обучението. Не очаквайте чудеса от хората още през първия ден от обучението. За всеки е нужно различно време, за да се адаптира към новото работно място. Много са факторите за това, някои от които могат да бъдат: предишния опит (има ли такъв или не и как той ще се отрази на служителя на новото му работно място), колко бързо схващат нещата, отношението на колегите, кой ги обучава и как ги обучава, нивото на стрес и др. Всички тези неща са важни, така че, ако някой не се справи добре в първия си работен ден, това не означава, че няма да се справя и за напред. Бъдете търпеливи, никой не се родил научен. Затова се постарайте вашата програма по обучението да е максимално точна и конкретна за съответната длъжност, за която ще подготвяте новаците.

В зависимост от конкретната позиция, ще трябва да започнете обучението по различен начин. В по-големите компании е препоръчително (направо си е задължително независимо от размера на компанията, ако питате мен) на работника да се предостави наръчник с фирмените правила и стандарти на компанията. Ако вие не разполагате с такъв и ви се налага да го направите, ето какво трябва да включите в него:

 • Започнете с приветствие на служителите.  Поставете обща информация за компанията, нейната история.
 • Напишете Мисията и философията на компанията ( редно е да имате такива, все пак трябва да знаете на първо място за какво работи вашата компания).
 • Организационната структура на компанията – важно е да направите диаграма на структурата на вашата организация, за да могат вашите служители да се ориентират – разбира се най-отгоре на диаграмата ще стои GM-a (Главния Мениджър) а под него ще са ръководителите на съответните отдели и техните връзки.
 • Статус на работещите – опишете какво означава постоянно назначение, временно назначение, почасово. Това е в зависимост от работата, на някои позиции може да имате постоянно назначени служители, а на други – временно. Също така може да отбележите и продължителността на  пробния период на назначаване.
 • Работното време – Важно е да отбележите работното време за основните позиции в компанията (пример: работно време на рецепционистите е на смени по 12 часа и 2 почивни дни)
 • Почивки – напишете каква е продължителността на почивката и кога може да се ползва тя. За някои позиции не е възможно да се определи точно време за почивка, то се определя от натовареността на работния процес.
 • Заплащане – отбележете кога се получават заплатите и по какъв начин – дали се заплаща в брой или по сметка примерно. Също така дали е възможно да се ползва аванс – кога и каква част от работната заплата може да бъде. Ако има различно заплащане за извънреден труд, също трябва да напишете при какви условия се заплаща и какво се има предвид за извънреден труд. Също така е добре да отбележите заплащането на труда при официални празници.  Би следвало компанията да има ВПРЗ (Вътрешни правила за определяне на работната заплата), така че те могат да бъдат включени в наръчника на работника.
 • Отпуски – тук опишете редът за ползване на платения годишен отпуск и на неплатения такъв.
 • Майчинство – важна графа, която се пропуска да не кажа на 90%, но в повечето компании.
 • Неявяване на работа поради болест – редът за подаване на болничните листи трябва да бъде разяснен.
 • Правила за безопасност – Тук можете да напишете, че всички работници са длъжни да познават с правилата и мерките за безопасност и че компанията не носи отговорност при настъпили проблеми в следствие не следването им. Всички инциденти случили се на територията на обекта трябва да бъдат докладвани навременно и в съответствие с вътрешния ред.
 • Вътрешни правила – Тук следва да включите: език – кой е официалният език в организацията, също че не е прието да се използват груби думи и изрази, които могат да навредят на името на компанията, поведение – всеки служител представлява компанията и като такъв той е длъжен да спазва приличие по време на работа, външен вид – изискванията към външния вид на служителите, хигиена – не мисля, че трябва да го коментирам изобщо, но това е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА точка от наръчника. Нали не искате да работите с нечистоплътни хора или вашите клиенти да бъдат обслужвани от такива?, Тютюнопушене – къде, кога, лични телефонни разговори – също много важно. имам неприятни спомени с колеги, които оставят работата и отиват да говорят по телефона, а през това време има гости, които им се налага да чакат да бъдат обслужени, това е неприемливо, затова трябва да опишете кога е възможно и да се водят лични разговори – почивката е това време. Разбира се при спешни случаи се прави изключение.
 • Работно място и оборудване – важно е да отбележите, че вида на работно място на всеки е негова лична отговорност. Всеки служител трябва да бъде запознат как да използва техниката, с която ще работи предварително.
 • Алкохол/Дрога – как се третират служителите, които консумират алкохол и/или дрога на работното си място, какви мерки се предприемат след установяването на такова провинение.
 • Освобождаване от длъжност – при какви обстоятелства може да бъде прекратен договора на служителя от страна на работодателя и от негова позиция.

Има още няколко точки, които също не присъстват в голяма част от наръчниците на бг компаниите, но те също са важни. В САЩ ги слагат на първите страници, защото при тях се съдят за щяло и не щяло, а делата от този род за тях са ежедневие. И така това са Сексуално насилие, познато като Sexual harassment, дискриминация и насилие. Ако смятате, че във вашата компания е добре да бъдат въведени и такива правила, как да се третират споменатите действия, добре е да го направите в наръчника.

На последната страница на наръчника, можете да поставите декларация, в която да пишете, че работника се съгласява със споменатите условия в наръчника и че ще ги спазва стриктно. След като работника се подпише, трябва да ви даде декларацията, която можете да прикрепите към личното му досие.

Това са някои основни неща, които трябва да включите във фирмения наръчник на работника. Всяка една промяна, която настъпи във вашата организация трябва да бъде отразена и в наръчника своевременно.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg