Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Как да (не) стана хотелиер?

(Препоръчителен) наръчник за собственици на хотели

Как да (не) стана хотелиер?

Този кратък текст е насочен към собственици на хотели (у нас), които често се чудят защо хотелът им не върви, защо при конкуренцията е по-пълно, защо все тях ги глобяват за нещо си и т.н. По една или друга причина, у нас има голям брой собственици на хотели, които никога не са се занимавали с оперативно хотелиерство, а още по-малко – имат нужното образование за това, но въпреки това го правят. Разбира се, инвестицията в хотел е само първата стъпка, която, за да е успешна, трябва да бъде придружена от последващи действия. Целта на този текст е даде насоки за размисъл на това най-първо управленско ниво, без да претендира, че изчерпва всички възможни варианти в многообразието на живота. 

Боян Александров
Как да (не) стана хотелиер?

И така, по една или друга причина си имате хотел и той има нужда от управление. 

Като всеки бизнес, има 2 начина това да се случи:

1. Управлявате го сами. Ако разбирате какво и защо искате да направите с този хотел, то (почти) няма нужда 

    да четете по-натам.

2. Възлагате работата на професионалисти. Тук има 2 възможности:

 • Намирате отделни такива на пазара на труда и те вършат цялата работа.

 • Сключвате договор за управление с някоя верига и те вършат цялата работа.


По-долу ще разгледам вариантите с по-важните положителни и отрицателни страни. Добре е, независимо от всичко, да разлистите някой учебник по туризъм, в частност – хотелиерство, за да видите най-общо с какво сте се захванали и дали и доколко би било по силите Ви.

Вариант 1 - Самостоятелно управление.

Как да (не) стана хотелиер?

В зависимост от размера на хотела, Вашето свободно време и – най-вече – Вашите възможности и know-how, можете да влезнете в ролята на Управител. От това следва:

Положителни страни
Отрицателни страни
 • Имате пряк досег и контрол върху всичко

 • Имате възможност да получавате пряка обратна връзка от клиентите Ви и да предприемате стъпки за подобряване на услугата.

 • Мислите си, че служителите Ви няма да ви крадат.

 • Не плащате на друг да управлява хотела Ви.
 • Нямате време за други дейности и бизнеси (ако го правите както трябва)

 • Ако нямате нужната подготовка и опит, ще изгубите много време и средства, докато разберете кое работи на принципа „проба-грешка“

 • Кражбите от служителите на един хотел са възможни по различни начини, въпрос и на манталитет е, не само на следене.

 • Невъзможността / нежеланието сам да се уволните (да си признаете, че не се справяте) може да се окаже пречка за успешното управление или растежа на хотела.

Вариант 2 - Намирате хора на пазара на труда и те вършат цялата работа.

Как да (не) стана хотелиер?
Намирате хора на пазара на труда и те вършат цялата работа. Тук има частен случай и е възможно да наемете повечето хора, а да възложите само "Продажбите" на външна фирма.
Положителни страни
Отрицателни страни
 • Делегирате правата и отговорността на Управителя на хотела и не се занимавате с бюрокрация.

 • Съвременните хотелски софтуери дават доста добри възможности за контрол и отчетност на работата по всяко време.

 • Имате възможност да подберете хората за всяка една позиция, за която искате да го направите.

 • Делегирането на управление е удобно за хотели, които имат повече от един собственик.

 • Хората от бранша познават други хора от бранша и това може бързо да завърти бизнеса.

 • Можете да подпомагате този и другите си бизнеси чрез синергия.
 • Съмнявате се дали това е верен избор, необходимост от (независим) одит и система за контрол.
 • Необходимост от познаване на основни показатели в туризма и как да бъдат изведени и разчетени. Изкушавате се да се намесите в работата на един или повече отдели според собственото си виждане, което може да попречи на изпълнението на целите и мисията на хотела и оттам – и на финансовия резултат. Това е особено тежко, когато не разбирате принципите на туризма и се опитвате да правите нещо от добри намерения, което обаче вреди на хотела Ви и на други участници на пазара, въпреки че на пръв поглед не Ви изглежда така.
 • Кражбите от един хотел са възможни по различни начини, въпрос и на манталитет е, не само на следене.
 • При напускане на Управителя е възможно да има криза в резултатите на хотела, докато новият такъв поеме и организира работата.
 • Назначаването на хора по решение (познанство) на собственика, може да не доведе до създаване на екип и качествена работа.
 • Виждането на управителя и на собственика за реинвестиции, ремонти и поддръжка може да се различават и, ако не са добре регламентирани и изпълнени, да доведат до спад в услугата.
 • Напоследък, в България все по-трудно се намират качествени кадри, или цената им се повишава. Погрешно е схващането, че може да се спести от заплати, ако са назначени по-малко хора. Качествената услуга и работа е описана с нормативи и, когато са назначени по-малко хора или хора съвместяват длъжности, това си личи.
 • Погрешно е схващането, че може да се спести от заплати, ако са назначени по-малко хора. Качествената услуга и работа е описана с нормативи и, когато са назначени по-малко хора или хора съвместяват длъжности, това си личи.

Вариант 3 - Възлагате управлението на хотелска верига.

Как да (не) стана хотелиер?
Възлагате управлението на хотелска верига. Частен (но сходен) случай тук е франчайзът, проучете го отделно.
Положителни страни
Отрицателни страни
 • Делегирате правата и отговорността на верига с много опит и know-how.

 • Получавате готови стандарти за работа и канали на продажба от веригата.

 • Договорът за управление изключва намеса на собственика в оперативната работа и възможността да прилага ad-hoc решения просто заради вкуса му.
 • Делегирането на управление е удобно за хотели, които имат повече от един собственик.

 • Получавате достъп до иновации в туризма преди другите.

 • Договорът за управление изключва намеса на собственика в оперативната работа.

 • В някои случаи оперирането през голяма верига води до по-тромаво поведение на пазара.

 • Ако хотелът не е построен според стандартите на дадена верига, тя може просто да откаже да поеме обекта.

 • Дължите такса за управление на веригата.

Разбира се, има още доста подробности, целта тук е да се посочат по-важните аспекти. В зависимост от типа хотел, то е възможно най-работещата формула да е различна. Хотелите са различни по размер, продукт, разположение, сезонност. Обемът работа най-често е свързан с размера на хотела.

Препоръка

Малък хотел до 20-25 помещения – такъв хотел може най-лесно да бъде управляван лично, с лична ангажираност на собственика. Най-често това са семейни хотели, в които семейството реално върши не-малка част от работата. Гостоприемството е допълнение към професионализма. Но това не изключва притежаването на знания как да се прави това.

Хотел от 20 до 80-100 помещения – за управление на по-голям обект е необходимо повече know-how и ангажимент. Един добър екип от професионалисти би се справил прекрасно със задачата.
Хотел 100+ помещения – за големите хотели се изисква много сериозен подход и отговорност. Лесният вариант е сключването на договор с верига, но изграждането на екип от професионалисти е напълно реалистично. Ако хотелът предлага много на брой продукти, то и управлението им е по-сложно и изисква повече. Много важен е и фактора дали хотелът е сезонен и доколко е зависим от международни пазари.


Кой подход ще изберете е въпрос на анализ и оценка на наличните възможности. Каквото и да решите, запомнете три неща:

 1. Работата с хора е най-трудната работа (независимо дали са Ваши гости или Ваши служители). Ето защо работата в туризма е много по-изискваща, отколкото изглежда на пръв поглед. Разходите за труд са много голяма част от всички разходи (40-50% е реалистично). Приемете го.

 2. Усмихвайте се. Заплатата / Печалбата Ви я плащат гостите Ви, независимо дали управлявате сам хотела си, или сте наели друг да го прави. А те са по-доволни, ако им се усмихвате.

 3. Поддържайте хотела така, както дома си. Ако не Ви харесва да влезнете в което и да е търговско или служебно помещение на хотела си, значи нещо пропускате. Ако нещо наистина не е наред, но не Ви прави впечатление, значи пропускът е у Вас. Наемете професионалисти.

Ако след всичко казано до тук, Ви е писнало, винаги можете да продадете хотела. Дори да е на загуба, то може би загубата Ви ще е по-малка днес, отколкото утре, когато хотелът е вече амортизиран и с влошено име на пазара.

Сподели

Други статии от същия автор

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg