Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Over time management - управление на работното време и извънредния труд

Ovet time management-работното време и извънреден трудВ хотелиерския бизнес често се налага служителите да работят извънредно - over time. Извънредният труд  дава възможност за ефективно управление на високи натоварвания, без да се увеличава числеността на персонала. Той е възможност за допълнителни доходи за служителите,  без да се налага те да  правят компромиси с своята лоялност към фирмата. Когато се използва правилно, извънредния труд e много мощен инструмент за задоволяване на нуждите на натовареност, като същевременно се минимизират разходите и се увеличи  удовлетвореността на персонала. Липсата на правилен подход по тази материя обаче, може да доведе до високи разходи, злоупотреби с служебното положение, спад в качеството на работата, занижаване на морала у служителите, увеличаване на текучеството.

Ползите от използването на извънреден труд са:

  • Извънредния труд може да бъде регулиран така, че да съответстват на трудовите ресурси и да бъде съобразен с нуждите на бизнеса към момента.
  • Персонала  полагащ  извънреден труд, не се нуждае от допълнително обучение.
  • Числеността на персонала не се променя.
  • Извънредния труд  е  по-изгоден  в сравнение с алтернативата да се наемат служители почасово.
  • Хората са на разположение за кратък срок –толкова колкото е необходимо.
  • Служителите работещи извънредно имат възможност за допълнителни доходи.


Недостатъци при използването на извънреден труд

  • Прекаляването с използването на извънреден труд може да доведе до по-нисък морал и намаляване на продуктивността.
  • Ако служителят  стане зависим от извънредния труд, неговото намаляване или липса може да доведе до финансово затруднение и влошаване на отношенията с работодателя.
  • Системно използване може да доведе до преумора у служителя.
  • Извънредният труд трябва да се заплаща и това генерира допълнителни разходи за фирмата.


Въпреки безспорните предимства, мениджърите трябва да фокусират вниманието си върху минимизиране  и контролирането на извънредния труд. Tой трябва да се планира и да се използва само ако  е наистина необходимо. Нужна е ефективна  система за отчитане на изработеното време, възпиране на натрупването на излишни часове или неверни данни за заплащане на извънреден труд и справедлива ставка за заплащане.

Kакво е Duty roster ?

Контролирането на работното време като цяло и в частност на извънредния труд става с Duty roster. Той се изготвя в специална форма и представлява  седмичен план график, в който са зададени работните смени в часове за всеки служител. Изработва се от супервайзера на звеното и се одобрява от мениджъра на отдела, след което се поставя на табло в обекта. При пристигането си на работа всеки служител вписва в този график реалното време, в което е започнал смяната си. След приключване на работа по същия начин той вписва реалното време, когато напуска работното място. Задължение на прекия началник е да следи коректността по вписванията. По този начин се води точен отчет на натрупаните часове. Мениджъра следи този процес и когато работата позволява, използва всяка възможност за да компенсира с връщане на часове или дни служителите с натрупан Over time. Това което той не успее да „изчисти”, се заплаща на служителя към месечното му възнаграждение. По този начин всички са доволни. Няма ощетени служители и интересите на хотела са защитени.

 

Ovet time management-работното време и извънреден труд
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg