Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Manager on duty - MOD

Manager on duty - MOD

Независимо от факта, че генералния мениджър(GM) работи много, за да гарантира  успеха на поверения му  хотел, разбираемо той не може да бъде на линия 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Като всеки нормален човек и  той има нужда от почивка - както се казва да презареди батериите. Но в един хотел е  необходимо по всяко време  да има мениджър, който да координира дейностите, да съблюдава бизнеса, да контролира спазването на стандартите от персонала, да решава възникнали проблеми и така нататък.

Тук влиза в ролята си дежурният мениджър или както е прието по хотелите по света Mаnager on duty (MOD)

Той трябва да е  опитен и образован и способен,  да предприема същите действия и решения, които генерален мениджър би  предприел в дадена ситуация. В повечето  хотели,  тези функции  се поемат по график от всички ръководители на отдели (HOD). Това е независимо от факта, че HOD  трябва да изпълни своите отговорности през деня, след което да поеме задълженията си като Дежурен мениджър(MOD). За целта се изработва график, по който HOD се редуват и поемат дежурствата. Въпрос на вътрешна организация е, да се определи кога започва и кога свършва дежурството. Обикновено генералния мениджър одобрява както графика, така и неговото времево измерение, като се съобразява с  политиката на фирмата и нуждите на бизнеса.

В  задълженията на дежурния мениджър влиза: 

  • Да  координира  дейностите на всички отдели и осигурява  необходимата  информация,  да бъде предадена навреме  до съответния отдел.
  • Да гарантира удовлетвореността на гостите през цялото време, като  проверява качеството на обслужване в ресторантите, бара, кухнята, готовността на стаите за посрещане на гости и другите части на хотела.
  • Ако има болен гост, да съдейства  за адекватна медицинска помощ
  • Да разглежда оплаквания на гости, били те относно цени, искане за отложени плащания, извънредни искания,  проблеми с обслужването, както и да предприеме действия, за да се увери, че гостът е удовлетворен.
  • Да съблюдава   спазването и изпълнението на всички стандартни операции и правила в хотела.
  • Взема адекватни решения за извънредни ситуации в резултат на прекъсване на захранването, забавени доставки, повредено оборудване, инцидент с персонала и т.н.
  • Да съблюдава спазването на мерките за сигурност в хотела
  • Да разрешава определени дейности или действия по време на дежурството си, като спешни покупки и плащания, вход в заключени складове или офиси.

Manager on duty - MOD

Рапорт

Дежурният мениджър  пише подробен доклад на генералния директор на всички събития в хотела  по време на дежурството.  За целта се използва специално разработена форма, която служи като план график за извършване на обичайните проверки. Формата служи също  и за чек лист, на който се отмятат извършените проверки и се отбелязват коментари. Тук ще приложа една форма, която навремето ползвахме в един четири-звезден хотел в София.
Сподели

Дата:
31.08.2009                                                                                                                   
Име : Тодор Тодоров                                                                                                                                                          Длъжност:Управител                                                                                                                             


РОЛЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ     

1.      При първа обиколка на хотела да провери служителите на смяна във всеки един отдел.

2.      Да поздрави всеки един ВИП гост и се представи като Дежурен мениджър. (коментари на госта)

3.      Да провери ако има "комплименти" за доставяне по стаите и дали всичко е наред.

4.      Да провери дали има гости с физични или психични затруднения и им окаже специална помощ, ако е необходимо.

ОТДЕЛ ХРАНИ И НАПИТКИ

Оцени от 1 до 3

1 по стандарта и надвишен

2 по стандарта на хотела 

3 под стандарта на хотела

Име на отдела

Хигиена на персонала

Хигиена на отдела цяло

Отношение на персонала

Качеството на сервираната храна и презентация

Качество на обслужване на гостите

Сервизни помещения

ЛОБИ БАР

2

2

2

2

2

2

РЕСТОРАНТ

2

2

2

2

2

2

РУМ СЕРВИЗ

2

2

2

2

2

2

ГРАДИНА

-

-

-

-

1

-

МЕЦАНИН

1

1

1

1

1

1

 

Коментари:   Мероприятието  в градината мина на високо равнище без забележки!

 

ОТДЕЛ СРЕЩИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Няма мероприятия в залите

ОТДЕЛ ФРОНТ ОФИС

a)       Външно осветление, вид на сградата       Ок           в нормите                                                                                                 

b)       Рецепция (външен вид на персонала, общ вид, осветление)              ОК         в нормите                                                  

c)       Отговаряне на телефонно обаждане от вън (направи пробно обаждане )-  в нормите                  

d)       Пиколо (външен вид на персонала, общ вид на деска)       в нормите   

e)       Паркинг на хотела (чистота, подреденост)   в нормите                                                                  

f)        Лоби Бар ( общ вид, темпо на музиката)в нормите                                                                              

g)       Асансьори  (чистота и изправност)Изправни и чисти                                               

h)       ФАКС зад рецепция (изправност и зареден с хартия) -работи                                                    

i)        Оплаквания на гости (имена, номер на стаи, коментари) няма оплаквания                                                                          

 

Коментари:Всичко бе според стандартите и нормите


 

ОТДЕЛ  ХОТЕЛСКО ДОМАКИНСТВО

a)       Чистота (общи тоалетни, лоби, ресторант др.)  в много добро състояние                 

b)       Лоби Бар (чистота, мебели)в идеално състояние  О                                                                                                                     

c)       Качество на козметиката в стаите и кафе /чай  комплиментите -заредени                                                                    

d)     Чистота по коридорите на етажите на хотела               без забележки         

e)       Проверка на 3 различен тип стаи. (рапорта да се попълни)

 

Коментари:


ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

 a)      Прекъсвания с електрозахранването

b)       Температурата на хотела (климатици, и т.н.                                                                       

c)       Работа на асансьорите                                                                

 

Коментари:

Нямаше технически  проблеми през време на дежурството

 

ОБЩА ПРОВЕРКА ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХОТЕЛА      

a)       Проверка на противопожарната система

b)       Сигнали за оставени отворени стаи/ врати

c)       Паркинг, доставки, пристигане на персонал на работа или извън работно време

d)       Аварийни изходи (чисти и готови за евакуация)                                                                                

 

Коментари:

Всичко е по стандарт и в норма


 

ЗАПОМНИ!!! ВИНАГИ ИЗГЛЕЖДАЙ ПРОФЕСИОНАЛНО И ГОТОВ ДА СЕ СРЕЩНЕШ ГОСТ НА ХОТЕЛA Персонала трябва да бъде винаги обръснат, чист, усмихнат и добре изглеждащ униформи, коса, обувки, накити, нокти

 

ОБЩИ КОМЕНТАРИ ПРЕЗ ДЕЖУРСТВОТО

Сватбеното тържество премина добре и гостите останаха много доволни.Дежурството протече гладко без каквито и да е проблеми.

 ИНСПЕКЦИЯ НА СТАИ – РАПОРТ       

 

Стая 201

Стая 203

Стая 210

БАНЯ 10 точки

кранчета, порцелан, W.C, вана, огледала

10

10

10

Стени и Тавани 10 точки

стени, петна и дупки, прозорци

10

10

10

Легла и под тях 10 точки

Опънати, чисти, равни

10

10

10

Електроника  10 точки

ел. Ключове, TV, изгорели лампи/крушки

10

10

10

Мокет 10 точки

Дупки, чистота, проверка под леглото

10

10

10

Мебелировка  10 точки

Бюро, гардероб, столове

10

10

10

Огледало 10 точки

петна, чистота

10

10

10

Прах  10точки

вътре в чекмеджетата, картини, рафтове, TV

10

10

10

Трудно достъпни места 10 точки

Зад  WC, под мивка или легло,зад врати

10

10

10

Аменити 10 точки

Пепелници, молив и бележник, ценоразпис мини бар телефон лист ....

10

10

10

Мини Бар 10 точки Мини бар панер (избор според меню), отварачка, чисти чаши, хладилник (чист и работещ) напитки с етикети гледащи напред. Срок на годност.

10

10

10

Тотал точки макс 110 точки

 

110

110

110

 

 

 

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg