Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Формиране лоялност у персонала...

Формиране лоялност у персонала...

Лоялните служители са гръбнакът на вашият бизнес. Те са тези, които споделят вашите ценности и осъзнават, че техните интереси зависят от успеха и целите на организацията. Те са тези, които дори и изкушени да направят избор дали да сменят настоящата си работа заради някой лев повече, ще предпочетат да останат във вашата компанията – защото вярват във вас. Лоялността е спойката, която свързва служителя с работата му.

Изграждането и е двупосочен процес. Необходимо е коректно отношение към служителите, последователност  и спазване на поетите към тях ангажименти. Лоялността изисква взаимно уважение и запазване на човешкото достойнство. Не на последно място за да очаквате лоялност от хората си те трябва да имат перспектива във вашата фирма.


  • Общувайте честно и открито със своя персонал.

  • Запознавайте ги периодично с краткосрочните и дългосрочни цели на организацията. Искайте, ценете и търсете мнението им (безплатно е) 

  • Ангажирайте вниманието им в големи и важни проекти за компанията.

  • Опитвайте се да давате личен пример.

  • Отплащайте се за лоялността.

  • Развивайте и обучавайте своя персонал, той е най-ценния ви капитал.

  • Поемете по-голяма социална отговорност към хората които работят за вас и техните семейства (семейни празници, почивки, екскурзии, награди за семейството).

Ползите от лоялните служители са безспорни. Това са хората на които можете да разчитате. В трудни временна те ще ви подкрепят и повярват безрезервно. Именно те създават облика на вашата компания пред обществото, формират ценностите и организационната и култура. Лоялността стабилизира и прави организацията устойчива, намалява текучеството на персонала, както и разходите за подбор, обучение и адаптация на нови служители. 

И не на последно място по важност – лоялните служители са доволни и продуктивни.
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg