Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Формиране лоялност у персонала...

Формиране лоялност у персонала...

Лоялността е именно онази спойка която свързва един служител с работата му, доверието, уважението и верността, които работодателят се стреми да развие у служителите си.

Лоялността е причината, поради която много служители запазват работата си, когато са изправени пред избора дали да останат на настоящото си работно място или да направят крачката към промяната. Ако компанията и служителите и споделят еднакви ценности, ако персонала и е осъзнал, че неговите интереси зависят от успеха и целите на организацията то тогава работодателят може да разчита на неговата лоялност.


Работодателя не може да очаква служителите му да са лоялни, ако не е коректен в отношението си към тях, ако накърнява тяхното човешко достойнство, не полага грижа за професионалното им развитие и обучение и не спазва законовите разпоредби.


Когато става дума за лоялност в една организация водеща роля има мениджърския екип. За служителите мениджмънта е “компанията” и от тяхното отношение към персонала те формират своето към организацията.

За да сте заобиколени от лoялни служители, вие като мениджъри трябва да се стремите да създавате и вдъхвате в служителите си доверие към работодателя.

  • Общувайте честно и открито със своя персонал.

  • Запознавайте ги периодично с краткосрочните и дългосрочни цели на организацията. Искайте, ценете и търсете мнението им (безплатно е) 

  • Ангажирайте вниманието им в големи и важни проекти за компанията.

  • Опитвайте се да давате личен пример.

  • Отплащайте се за лоялността.

  • Развивайте и обучавайте своя персонал, той е най-ценния ви капитал.

  • Поемете по-голяма социална отговорност към хората които работят за вас и техните семейства (семейни празници, почивки, екскурзии, награди за семейството).

Ползите от лоялните служители могат да се видят в няколко направления. Това са хората на които можете да разчитате. В трудни временна те ще ви подкрепят и повярват безрезервно. Именно те създават облика на вашата компания пред обществото, формират ценностите и организационната и култура. Лоялността стабилизира и прави организацията устойчива, намалява текучеството на персонала, както и разходите за подбор, обучение и адаптация на нови служители.

И не на последно място по важност – лоялните служители са доволни и продуктивни.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg