Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Ротация на служителите в хотела

Ротацията на служителите в хотела е ефективен инструмент за оптимизиране на качеството и количеството на вашия персонал. Поставяйки пред вашите служители по-широка гама от операции, вие ще откриете техни неподозирани таланти и умения и ще ги доразвиете. По този начин  ще имате винаги потенциален заместник за конкретна позиция, без да се налага да правите допълнителни разходи. 

Ротация на служителите в хотела

Намирането на най-подходящите хора и пренасочването им за поемане на отговорности на по-високо ниво, е трудна задача. Ротация на работните места ще ви помогне да прецените,  кой с кого може да бъде заменен и разбира се какъв е неговия потенциал. Една добре планирана и реализирана ротация, ще ви даде много отговори и ще изиграе съществена роля в изграждането на екипа ви. Ще създаде благоприятна работна среда.

Възможно е някои ваши  служители, все още да не са наясно с това, което биха искали да правят и какво им се удава. Поставени в нова среда, те могат да се почувстват комфортно и да се възползват максимално от шансa, който вие им предоставяте. Това  ще повиши тяхното самочувствие и увереност.

Ротацията ще генерира  допълнителна мотивация у вашите служители и ще подобри тяхната решителност  да се справят с нови предизвикателства, ще ги насърчи да работят по-добре и да докажат, че са не по-малко добри от другите. Това ще доведе до по-здравословна конкуренция в рамките на организацията.

Ротация на работните места спомага за намаляване на стреса, причинен в резултат на рутинната повторяемост на задачите.

Ротацията ще ви даде поглед от различен ъгъл за конкретна позиция или звено. Ще ви помогне да направите по-точен анализ, относно нуждата от  обучение и развитие на уменията на вашите служители. 

Чрез правилна ротация вие насочвате  ресурсите, когато и където те са необходими.  По този начин снижавате разходите, уплътнявате работното време. Чрез този способ ще направите обективна оценка на служителите си и ще  и ги поставите на място, където техните умения и компетенции ще сеизползват на възможно най-висока степен.

Тодор Тодоров 2016
Сподели
Гост 13 Септември 2017г.
интересно...
Гост 29 Септември 2017г.
Аз в кухнята не влазам...
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg