Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Ролята на човешките ресурси в хотела

Ролята на човешките ресурси в хотела

Безспорно разходите за работна заплата заемат сериозна част в бюджета на всеки хотел. Задържането на качествен персонал има своята цена, която участва във формирането на себестойността на предлаганата хотелска услуга. Ето защо, от съществено значение е изразходваните средства да бъдат осребрени в качествено обслужване на хотелските гости. Приветливите и усмихнати служители са най-ценният ресурс на хотела. Те са тези, които могат да превърнат престоя на гостите в изживяване или да съсипят тяхната почивка и репутацията на хотела. Не случайно най-успешните хотелски вериги по света инвестират милиони в обучения на своите служители, стараят се да задържат своите хора колкото се може по дълго във фирмата, чрез стимули и програми за професионално развитие и израстване. На другия полюс е положението в България. Екипите се сформират винаги едва ли не в последния момент, за обучение не става и дума, а в някои хотели дори пренебрегват същественото значение на униформата.


       Основните аспекти върху, които следва да се гради стратегията на всяка една фирма по отношение на
       изграждането на колектив от стойностни кадри са:

Мотивацията - задължителен елемент и предпоставка за качествено и съвестно изпълнение на служебните задължения от страна на персонала.

Стандартни процедури – правила, които се спазват от всеки служител в хотела независимо от неговата позиция и ранг.

Обучения – периодично инвестиране в повишаване на квалификацията на служителите още от първия ден.

Външен вид (униформи) и поведение на работното място.

Работна среда – осигуряване на позитивна атмосфера и адекватни условия за труд.

Делегиране на отговорност  и свобода за вземане на решения – според заеманата позиция и в съответствие със стандартните процедури.

Ролята на човешките ресурси в хотела
Тодор Тодоров 2014
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg