Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Подбор и набиране на персонал

Набиране на персонал

Добре подбраният, обучен и мотивиран персонал е ключов елемент от съществено значение за успешното функциониране на всеки хотел като печелившо предприятие.

Как да подберем правилните хора? Как да се предпазим от погрешно инвестиране на средства и време в служители които разочароват и не оправдават нашите очаквания? Съществуват различни  техники за подбор на персонал. В своята практика съм използвал разнообразни методи в старанието си да бъда максимално прецизен в направения избор.

1.Публикуване на обява за вакантната длъжност. Това е първата стъпка , която трябва да се направи за да свържем с потенциалните кандидати.Изложението   трябва да е максимално точно и да включва в себе си:

 • задължителни критерии за кандидатстване за длъжността, като квалификация, ценз, владеене на езици предишен опит, компютърна грамотност
 • препоръчителни критерии –организационни способности, умения за работа под напрежение, комуникативност, способност за работа в екип и други
2.Интернет. Едва ли ще открия топлата вода за някого от вас, но все пак искам с няколко думи да споделя своя опит в това отношение. За мен най добрия и полезен сайт в България е www.jobs.bg . Тук можете както да публикувате безплатни обяви и да търсите кандидати за работа, и да си водите бележки кои кандидати са подходящи и кои не. Предимствата на този тип набиране на кадри са:
 • Незабавно публикуване или спиране на съответната обява.
 • Възможност за коригиране.
 • Избирате измежду много кандидати независимо дали са от вашия регион или не.
 • Нищожни ( понякога никакви) разходи за публикуваните обяви.

Недостатъкът е, че почти винаги голям процент от кандидатите не отговарят на критериите за съответната длъжност. В резултат на това се натрупва множество кандидатури и тук е ролята на  мениджъра да успее да отсее добрите от тях и да ги покани за първо интервю. Добра стратегия е претендентите да бъдат извикани в един и същи ден, като по този начин се създаде конкурентна среда и се мотивира допълнително желанието за получаване на работата.

3.Aplication form (Формуляр за кандидатстване ) Подходящ е за  набиране на кандидати за работа в началната фаза(първи интервюта) и улеснява пресяването на голям брой кандидати. Хубаво е формата да бъде специално създадена за съответното заведение или хотел. Въпросите следва да са пряко свързани със спецификата на обекта, да бъдат конкретни и да изискват от кандидата  кратки, но съдържателни отговори. Специфичните въпроси ограничават кандидатите в „украсяването” на опита и способностите им. Формулярът не бива да бъде дълъг и изморителен. Все пак говорим за първоначално пресяване. Фурмулярите не бива да съдържат дискриминиращи въпроси касаещи пол, семейно положение, етническа или религиозна принадлежност.

4.Личностни тестове   Основното, което се търси при подбора на хора, са професионалните знания и умения. Наред с това обаче  все повече се обръща внимание на необходимостта от определени личностни качества и поведение. При равни други условия,  кандидати със сравнимо ниво на знания и умения, натежава кандидатурата на човека с личностни качества и ценностната система максимално близка до тази на компанията.

5.Интервю Главната цел на интервюто за подбор е да определи до каква степен кандидатът е компетентен, квалифициран и мотивиран за съответната длъжност Заставайки лице в лице  излизат наяве подробности и детайли за личността,качества и недостатъци, които не могат да бъдат прочетени в автобиографията или в препоръката. Езикът на тялото показва в голяма степен притежава  ли човека отсреща потенциал за да се справи с работата.

Подготовка за интервюто

Набиране на персонал
 • Интервюиращият трябва да разполага с пълна информация за длъжността, предлаганата заплата, условията за назначаване, описание на работата и длъжностна характеристика.

 • Автобиография,рецензии, препоръки,справки за кандидатите трябва да са на разположение по време на интервюто

 • Интервюиращият трябва да респектира с външния си вид и поведение, както и да показва респект към човека срещу себе си.

 • Да има на разположение консумативи за водене на бележки

 • Да е планирал интервюто в  подходящо време за да не се налага да го прекъсва заради други ангажименти.

 • Да има готов набор от въпроси систематизирани в логическа последователност

 • Да осигури тестване на познанията по чужди езици, ако това е необходимо условие за заемане на длъжността.

 • Да осигури подходящо помещение и непринудена  атмосфера за провеждането на интервюто.

Съвети за успешно протичане на интервюто

 • Задавайте само по един въпрос и, след като сте получили отговор, преминете към следващия.

 • Задавайте въпросите си директно и яснo.

 • Избягвайте въпросите, изискващи отговори „да“ и „не“.

 • Избягвайте да прекъсвате интервюирания, както и намеса на външни фактори по време на интервюто.

 • Не се притеснявайте, ако интервюираният се отдалечава от зададения въпрос.

 • Покажете, че сте заинтересован от това, което той /тя казва.

 • По време на интервюто не демонстрирайте превъзходство и надменност.

 • Продължителността на интервюто не бива да надвишава един час.
Сподели
Гост 22 Април 2013г.
Благодаря за съветите наистина мисля че ще ми свършат добре работа!
Гост 31 Януари 2014г.
Изключително полезна информация
Гост 7 Април 2017г.
Благодаря, много полезна статията. Ще разгледам обявите във https://www.jobs.bg/
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg