Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Освобождаване на служител

Освобождаване на служител


Лесно е да се вземе решение да бъде освободен служител, който системно нарушава дисциплината или правилата за работа във фирмата.

Но понякога се налага да освободим служител въпреки старанията, които полага - той просто не е подходящ за заеманата длъжност.

В друг случай намаляването на обема на работата изисква съкращения на персонала. Възможно е дори служител, който дълги години е бил пример за подражание, да извърши действия, които не оставят друг изход освен  уволняване. В подобни случаи да се вземе решение, не е никак лесно, а още по трудно е неговото изпълнение.

В тази публикация ще се опитам да дам няколко полезни съвета, които ще сведат до минимум неудобството, мъката, и потенциални правни въпроси  произтичащи от уволняването на служител.
1.Пристъпвайки към такова действие трябва да сте на 100% уверен в правотата на своето решение. То трябва да бъде    взето в резултат на обмисляне на всички аспекти и факти, а не в пристъп на моментна импулсивност. Помислете за възможните негативи произхождащи от този акт - намаляване на производителността, необходимост от наемане и обучаване на нови хора, демотивация на останалите служители и други подобни. Предприемането на такава стъпка следва да се направи само, когато всички други възможности са изчерпани. Никога не уволнявайте служител без да имате алтернативен план

2.Ако в крайна сметка се налага да пристъпите към освобождаване на служителя - бъдете аргументирани. Документирайте неговите грешки  и недостатъци преди да вземете крайното решение. Предупрежденията в писмена форма са сигнал и шанс за него да подобри работата си. Те са доказателство за вашата добронамереност и търпимост към грешките.

3.За да освободите служител, трябва да се познавате законите, които ви дават това право, но също и тези, които защитават служителите в определени ситуации. Това ще ви спести допълнителни неприятности, водене на съдебни дела за неправомерно прекратяване на трудови право отношения.

4.Уведомете служителя на подходящо място – в офиса на личен състав или друг кабинет. За предпочитане е разговорът да е на четири очи. Бъдете кратък и учтив, но твърд в тезата си. Ако имате някакви съмнения, вижте стъпка # 1. Ако сте 100% сигурни, тогава знаете причините, поради които служителят трябва да напусне. Той е имал своите шансове да се промени към по добро, но не го е направил. Нормално е и двете страни да се чувстват неудобно в подобна ситуация, но важното е да се запази взаимно уважение и човешко достойнство.

5.Не спорете и не говорете  неискрени баналности. Повечето служители са тихи и отчаяни, когато загубят работата си, но някои могат да бъдат ядосани, изнервени, избухливи. Може да се опитат да спорят с вас. В такава ситуация трябва ясно да покажете, че независимо от техните словоизлияния, вашето решение  е окончателно. Не позволявайте това да се превръща в безконечна тирада. При нужда извикайте охраната.

6.Ако смятате, че служителят е работил добросъвестно, но просто му липсват необходимите умения за заеманата длъжност или не притежава достатъчно темперамент за вашата фирма, може да  предложите,да му се даде препоръка по отношение на неговата надеждност, отношение към работата,  умения за  работа в екип. Пожелайте  късмет в бъдещите начинания.
Не приемайте нещата лично. Запазвайте необходимата дистанция.  Може дори въпросният служител да ви е симпатичен, но интересите на фирмата трябва да бъдат на първо място.

7.Бъдете честни с останалата част от вашия персонал. Вашият бизнес дава работа на повече от едно лице. Колегите на бившия служител най-вероятно ще си шепнат помежду си за случилото се. Не бива да допускате да се разпространят неверни слухове, които да отслабват морала и дисциплината. Без да бъдете прекалено обстоятелствен информирайте служителите за мотивите на вашето действие.

Тодор Тодоров 2015
Сподели
Гост 29 Август 2016г.
е това е яко...
Гост 1 Ноември 2016г.
Така се напуска... ама наистина...
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg