Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Обучение на персонала

Обучение на персонала

Г-н Тодоров, може ли да се смята, че обучението на персонала ще реши голяма част от проблемите в хотелиерския бизнес?

Всяка компания във всеки един момент може да се окаже пред препятствие, което спъва нейното развитие.

В такава ситуация решаването на проблема минава задължително през намиране на ограничението и предприемане на действия по неговото отстраняване. Стъпките в тази насока биха могли да бъдат в два аспекта: развитие на бизнеса и усъвършенстване на уменията на личния състав.


Значи ли това, че поставяте квалификацията на служителите на второ място?

Ако развитието на бизнеса винаги е свързано с промяна, понякога - революционна, то личната компетентност на служителите е в основата на тези промени и дава стабилност на компанията. В една бързо развиваща се икономика, ако един бизнес не се учи, той започва да изостава. Но бизнесът се учи, когато обучава и хората си.

Наемането на готови, изградени кадри не би ли решило проблема?

В един идеален свят, бихте могли да наемете хора, които вече имат уменията, точно отговарящи на нуждите на вашия бизнес. Но в днешния конкурентен пазар на труда, търсенето на квалифицирани работници далеч надхвърля предлагането. Ето защо нуждата от обучаване на собствени кадри е повече от необходима. По този начин вие не само ще повишите квалификацията на своите служители, но също така ще им покажете, че държите на тях, инвестирате пари и се интересуватe от оставането им в компанията. Това помага за подобряване на мотивацията и ангажираността на служителите.


Как на практика следва да се процедира в такъв случай?


Изграждането на система за обучение на персонала е ключът към успеха на всеки план за развитие. Проучванията показват, че най-успешните и продуктивни служители са тези, които са получили качествено обучение. Това е гръбнакът - най-доброто от най-доброто, често с добри перспективи за растеж в компанията.
Подобна инвестицията в своите служители се изплаща многократно!


Какво бихте посъветвали своите колеги в това отношение?

Ще дам няколко прости съвета за успешно стартиране на системата за обучение:

  • Направете програма, списък с необходимите видове обучения за персонала.

  • Съобразете се с квалификацията на служителите към момента.

  • Провеждайте обученията в хронологичен ред, според степента на сложност на материала.

  • Акцентирайте върху слабите звена и операции.

  • Създайте система за тестване на придобитите знания.

  • Правете периодично освежаване на знанията на служителите.

  • Поощрявайте служителите показващи най-добри резултати и старания.

По какъв начин ангажирате служителитеза да вникнат във  важността на обученията?

Някои служители могат да решат, че обучението не е свързано с естеството на тяхната работа. Важно е, да  разберат връзката от самото начало, за да не гледат на него като загуба на ценно време. Служителите трябва да осмислят обучението, като важно допълнение към тяхното професионално портфолио.


Как се оценяват резултатите постигнати вседствие обученията?


Трябва да се намери начин за измерване на резултатите. В противен случай обучението ще изглежда в очите на собствениците инвестирали в него, като нищо друго освен разходи. Определянето на една разумна норма на възвръщаемост на инвестициите би свършило добра работа, както и прогнозиране на зададен растеж вследствие на  обучението. Освен това, много по-лесно е да  се бюджетират разходите за бъдещи подобни обучения, обосновавайки се на конкретни положителни резултати.

Взел интервюто:Елена Николова
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg