Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Контрол на бизнеса чрез софтуерна програма

Контрол на бизнеса чрез софтуерна програма

Управлението на всеки един бизнес изисква постоянен контрол и мониторинг на всички процеси. В помощ на управителя и собственика тук влизат в действие компютърните програми. Най-добрите от тях притежават всички необходими инструменти за стриктно следене на всички операции и запазват всяка въведена  информация на движения на стоки и пари във фирмата. Всеки редактиран или изтрит запис оставя следа и подробна информация за лицето, което я е направило
Тук обаче, трябва дебело да подчертаем, че сама по себе  си и най-добрата програма няма да върши никаква работа без ефективен човешки контрол. 

В тази кратка статия, ще се опитам да разясня, как трябва да се осъществява този контрол.
Всички действия в обекта водещи до движение на стоки и пари,  променят състоянието на поне един от следните параметри:

  1. Обща наличност на стоки по складове. 
  2. Обща наличност на салдата на всички контрагенти – длъжници и кредитори. 
  3. Обща наличност на пари: в брой, с кредитна карта и пари платени по банка.

Обща наличност на стоки по складове.

Дейността на всяка фирма е свързана с продажба на стоки или услуги. Всеки път когато доставяме или продаваме стока, се променя наличността в склада  и поне един от останалите два параметъра. Наличностите в склада може да не отговарят поради три причини – невъведени документи, кражби или грешки.

Обща наличност на пари: в брой, с кредитна карта и пари платени по банка.

След като започнете да контролирате складовите наличности, много бързо ще установите, че ръководния състав на фирмата, лесно и често може да допуска грешки. Например, ако документа не е описан, независимо дали това се прави умишлено или случайно, резултатът ще бъде  един и същ – хаос. Тогава възниква въпросът – как да контролираме действията на ръководния състав, та било това да сте самият вие? Решението е просто, стриктен контрол на салдата на паричните потоци.

Обща наличност на салдата на всички контрагенти – длъжници и кредитори.

Често доставките или продажбите се плащат на отложено плащане, т.е. влиза или излиза стока от склада без да има движение на пари в касата. Тук се намесва и последният важен параметър, без който контролът е невъзможен – Салда на контрагентите – доставчици и клиенти. Когато се достави или продаде стока на отложено плащане, дължимата сума се начислява на салдото на контрагента. Следейки салдата на вашите доставчици и клиенти, съвместно със салдата на паричните потоци, ще бъдете сигурни, че не губите от парите си.
Единствено чрез постояненен контрол  и мониторинг на всеки един от тези параметри вие ще държите бизнеса си в свои ръце.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg