Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Защо персонала се противопоставя на организационните промени?

Защо персонала се противопоставя на организационните промени?


Повечето фирми, желаещи да въведат организационни промени трябва да се справят със съпротивата на персонала и неговия стремеж да се запази досегашното статукво. Дори когато имате пълната подкрепа на служителите, предприемането на организационни  промени никак не е лесно. 

Някои мениджъри пренебрегват важността на тези негативни реакции, смятайки ги за нормални, естествени и безобидни."Хората не обичат промените" си казват те, след което заравят главата си в пясъка и правят това, което са си наумили така или иначе. Но всъщност, всяко едно противопоставяне има своето обяснение. 

В тази статия ще се спрем на някои от най-често срещаните причини, подтикващи служителите да се опитат да избегнат промените, да им се противопоставят, или дори саботират новите правила.

Загуба на статут: Опасенията за сигурността на работното място е основна причина за отпор срещу организационната промяна. Хората няма да се променят лесно, ако смятат, че тя може да навреди на текущото им състояние. Дори ако промяната е чисто административна или свързана с новости в технологията, хората ще се тревожат, че тя може да обезцени или премахне тяхната позиция.  В този смисъл важно е да имате отворена стратегия за промяна, с ясна роля и перспектива за всеки служител.

Страх от провал: Ако служителите не вярват, че организацията ще успее да осъществи промяната, те няма да съдействат с желание и ентусиазъм. Тук е необходимо наличието на ясен план, разясняване на ползите, произтичащи от реформите, както за фирмата като цяло, така и за самите служители.

Страх от неясното бъдеще: Хората са склонни да се фокусират повече върху потенциалните отрицателни резултати, отколкото върху положителните. Ефективна двупосочна комуникация - обратна връзка със служителите ще намали вероятността за изненади и отрицателни реакции.

Среда, в която липсва доверие: Жизнено необходимо е служителите да имат вяра в организацията, да бъдат убедени, че новите промени са в техен интерес – та дори било то и в перспектива. Ако ръководството е направило грешки в миналото, и не се радва на доверието на служителите си, ще бъде трудно да ги приобщи към новите промени. Откровена и честна комуникация може да помогне, за възстановяване на  доверието и намаляване на риска от изпадане в изолация.
Проблеми от личен характер: В някои случаи, служителите ще се противопоставят на промяната, само и само за да докажат своя гледна точка. Ако служителят има някакви търкания с отговорното за промяната лице, то той би бил доволен да види  провала му.Подобни проблеми може да предизвикат желание, да се подкопае процеса и да се постави лидера в лоша светлина - ефективната комуникация е от решаващо значение за тяхното премахване.

Хората не обичат промените, но това не означава, че никога няма да ги подкрепят. За да можете да ги осъществите успешно е нужно да предприемете правилните стъпки, да дефинирате областите в които би могло да се появи недоволство и да подходите индивидуално към всяка една от тях. Комуникацията е вашето главно оръжие в това начинание.
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg