Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Делегиране на пълномощия

Делегиране на пълномощия

Делегирането на задължения е мощен инструмент, който мултиплицира вашата ефективност да управлявате вашия хотел. Разбираемо вие не можете да бъдете по едно и също време навсякъде, но можете да осигурите качествено изпълнение на всяка една работа поставяйки правилните хора на правилните позиции, давайки им точно толкова права, колкото са необходими.Чрез делегирането вие прехвърляте част от своята власт на свои подчинен, давате му права да действа от ваше име, по определени правила, а това включва правото да взема определени решения, както и правото да използва определени ресурси. Разбира се в крайна сметка отговорността си остава изцяло ваша!

 

Ползите от делегирането могат да се класифицират в няколко аспекта:

Делегирането на задачи изискващи по-ниско ниво на компетентност, ви позволява да разполагате с време за други по-важни ангажименти.

Вземането на решения се пренася по-близо до мястото на събитието и спестява времето за докладване „нагоре”, за получаване на указания или одобрение.

Делегирането способства за равномерно разпределение на задачите, което от своя страна спомага за по-качествена услуга.

Мениджърите на по- ниски нива и супервайзерите получават възможност за изява.

Делегирането на права на служител може да бъде определено в неговата трудова характеристика, но в хотелиерския бизнес, не рядко се налагат размествания и промени. Нужна е гъвкавост, тоест делегирането може да бъде устно или пък да касае конкретно мероприятие.

При предоставянето на правомощия е необходимо да се определи обхват на контрол - до къде може да се разпростре мениджъра в своите действия. Неговият обем зависи от:

  • Степента на способност на мениджмъра да управлява определен брой подчинени.
  • Степента на знания и умения на подчинените
  • Сложността на работата и възможностите да настъпят промени в нея.
  • Степента на рисказа конкретната задача. Работата свързана с по-големи рискове изисква по-близък контрол.

 

За да делегирате успешно спазвайте следните прости правила:

  1. Подгответе хората до ниво, на което можете да им поверите конкретни задачи
  2. Делегирайте на правилните хора
  3. Поставяйте конкретните задачи ясно и точно
  4. Дайте достатъчно свобода на подчинения да изпълни задачата.
  5. Осигурете подкрепа, насърчаване и обратна връзка
  6. Контролирайте и проверявайте
Сподели
Гост 29 Август 2016г.
като краля и ние боядисваме паветата, ама да делегираме - НЕ и НЕ
Гост 1 Ноември 2016г.
Хм... интересно...
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg