Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Ангажираност и отдаденост на персонала

Когато попитали един управител: Колко служители работят в поверения му хотел? – Той лаконично отговорил – „По малко от половината.“

Ангажираност и отдаденост на персонала

Според проучвания правени в световните хотелски вериги, 29 % от служителите са активно ангажирани към своята работа. Те работят с желание и чувстват дълбока връзка с компанията. 54% от служителите не са отдадени на работата си. Да наистина, те идват навреме на работа, вършат своите задължения, но механично – без страст и желание да дадат нещо повече от това което се изисква като минимум. На другия полюс са 17 % от служителите, които са изцяло незаинтересовани от своята работа и вечно недоволни от нещо. Те не виждат за себе си бъдеще в компанията, не вярват в нищо и считат себе си за недооценени. С поведението си, те доста често подкопават дисциплината и саботират всяко нововъведение.

Ангажираният и увлечен в мисията и целите на фирмата персонал е безценен ресурс за всеки хотел. Но какво разбираме, под ангажираност на служителите? За да си отговорим на този въпрос, нека да видим най-напред какво не е...?

Ангажираността на служителите не означава непременно щастие на служителите. Някой би могъл да бъде щастлив по време на работа, но това не означава непременно, че той работи усилено, продуктивно, с пълна отдаденост, в интерес на фирмата. Различните поощрения и забавления за служителите нямат нищо общо с ангажираността.

Ангажираност на служителите, не означава, удовлетвореност на служителите. Удовлетвореният служител ще върши монотонно своята работа всеки ден от 9-до-5, без да се оплаква. Но същият този "доволен" служител няма да положи допълнителни усилия, без някой да поиска това от него, а когато от конкурентна фирма му предложат заплата по-висока с 10 %, най вероятно ще се поддаде на изкушението и ще изостави фирмата без сантименти.

От тук следва извода: Активно ангажираните служители са емоционално обвързани с фирмата и нейните цели. Те вършат своята работа с ясното съзнание, че допринасят за развитието на бизнеса и вярват в бъдещето на компанията. Не работят само за заплата, или повишение, те правят нещата по начин, който биха ги направили, ако бяха собственици на фирмата. Хората, които са активно ангажирани движат организацията напред и полагат дискреционни усилия в соята ежедневна работа. Това са действия, надхвърлящи необходимия минимум.

Ангажираност и отдаденост на персонала

Ангажираността на служителите оказва влияние върху мисленето на хората. Ангажираните служители вярват, че могат променят организацията, в които работят. Доверието в знанията, уменията и способностите, които те притежават  е мощен предиктор за поведение и последващо изпълнение.

Ангажираните служители са двигателят, движещ хотела напред и водещ до по-добри финансови резултати.

Ангажираност и отдаденост на персонала

Ангажираност на служителите към задачите и целите на организацията е ключов фактор за успеха и устойчивото развитие на всяка фирма. Не е трудно да се досетим, че компаниите, водещи политика на стимулиране и задържане на най-отдадените си и ангажирани служители си, се справят най-добре в условията на жестоката конкуренция.

Задачата на мениджмънта е да се създаде климат, който позволява на служителите да разгърнат потенциала си. Въпросът е не просто хората да бъдат заставени да слушат своя ръководител, а да се направи така, че да искат да слушат. Те трябва да осъзнаят разликата между изпълнителност и отдаденост.

Ангажираността на служителите е пряко отражение на това, как те чувстват връзката със своя началник.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg