Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Function sheet- работен лист за мероприятие

Function sheet- работен лист за мероприятиеСлед като вече имате договорeно  мероприятие и осигурен клиент, е време да сведете информацията до всички отдели, които по някакъв начин ще участват пряко или непряко в организирането и провеждането на събитието.  

В организирането на  мероприятията взимат участие почти всички департаменти на хотела - изключение правят човешки ресурси и счетоводство. Работният  лист (function sheet) е удобно помагало, необходимо за качествено организиране на мероприятието, чрез предоставяне на изчерпателна информация  на всички заинтересовани отдели. С него спестявате своето и на колегите си време.

Работният лист трябва да съдържа следната информация:   

 • Името на дружеството или фамилното име на лицето домакин. Тази информация е необходима за да може гостите  да бъдат насочвани към мястото на събитието
 • Контактна информация. Телефонен номер и имейл. Нужни са, за да може клиентът да бъде уведомен за  евентуални промени или  доуточняване на детайли.
 • Тип  на мероприятието – вечеря на сет меню, коктейл, бизнес среща, семинар.
 • Място за провеждане на събитието.  Час на започване и час на завършване.
 • Брой гости. Ако има деца се  уточнява и техния брой.
 • Разстановката на масите, столовете и друг интериор.
 • Информация за допълнително оборудване за мероприятието – мулти  медия, озвучителна техника,  флипчарт , катедра,  допълнителен подиум, дансинг и така нататък
 • Информация относно аранжировката на залата, украса, цветя и други.
 • Меню за  ястията които ще се предлагат. Тук може да бъдат  упоменати няколко ястия от които гостът да избира. Ако има вегетарианци и деца се уточнява техния брой и с какво ще бъдат нагостени.
 • Меню за напитките. Уточнява се техните количества и редът на сервиране .Ако  госта желае да си внесе напитки се уточнява техният вид и брой, както и размера за таксуването на вноса.
 • Таксуване на мероприятието, подробно се описва начисляването на кувертите. Мениджърът отговарящ за мероприятието следва да знае как да наплати гостите. Кое да бъде маркирано като куверт, кое  допълнително, дали напитките да бъдат смятани отделно, каква сума да се начисли за допълнително време, размера на  капарираната сума.
 • Тип плащане- в брой,  на стая, с кредитна карта или по банка.

 • Service charge – дали следва да се начисли  сума за обслужващ персонал.


Към листа могат да бъдат добавени и допълнителни документи, като скици за разположение на масите, списък с имената на гостите, допълнително меню и така нататък
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg